Stödboende Malmö (f.d. Målet) för barn, unga & vuxna

hStödboende
Malmö, Skåne

Om verksamheten

Välkommen till Nytida Stödboende Malmö (f.d. Målet).

Möjligheten för ungdomar att ha en träningslägenhet i Nytidas stödboendes regi har utvecklats från en komplimenterande insats, till att vara en central del av vårt förändringsarbete med unga.

Att bo själv och få växa med ansvaret som det innebär och samtidigt koppla ihop det med drogfrihet och en fungerande struktur ser vi som ett framgångsrikt sätt att arbeta på. Med hjälp av en ADL-självskattning med fokusområden matlagningpraktisk skötselekonomi och ansvarstagande lägger vi tillsammans med ungdomen/den unga vuxna grunden för insatsen. Vårt stödboende kan med fördel kombineras med vår öppenvård.

Våra boenden kan kombineras med olika stödinsatser som strukturerat öppenvårdsprogram eller kvalificerad kontaktperson (tidigare Måletpaketet).

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Stödboende Malmö

Lyssna