hStödboende

Egen regi
SoL
Barn & Unga, Vuxna

Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet men sedan mars 2020 har vi bytt namn till Nytida Stödboende Malmö.

Möjligheten för ungdomar att ha en träningslägenhet i Nytidas stödboendes regi har utvecklats från en komplimenterande insats, till att vara en central del av vårt förändringsarbete med unga.

Att bo själv och få växa med ansvaret som det innebär och samtidigt koppla ihop det med drogfrihet och en fungerande struktur ser vi som ett framgångsrikt sätt att arbeta på.

Våra boenden kan kombineras med olika stödinsatser som strukturerat öppenvårdsprogram eller kvalificerad kontaktperson (tidigare Måletpaketet).

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stödboende Malmö

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik