hStödboende

Egen regi
SoL 7.1.1
Barn & Unga
16-20 år

Stödboende med insatser efter behov

Verksamheten bedriver stödboende för ungdomar 16-20 år med tillstånd för fyra lägenheter.

Stödboendet sker i lägenheter i Karlskrona. Insatserna kommer vara individuellt anpassade efter behov och utformas i samarbete med socialtjänsten.

Lagrum stödboende/utsluss ungdomar 16-20 år: Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stödboende Karlskrona

Stödboendet sker i lägenheter i Karlskrona.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.