hStödboende

Egen regi
SoL
Barn & Unga, Vuxna

Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet men sedan mars 2020 har vi bytt namn till Nytida Stödboende Göteborg.

I vårt stödboende finns det möjlighet till att bo i en fullt utrustad träningslägenhet i Nytida Stödboende Göteborgs regi, det är en central del av vårt förändringsarbete. Att bo själv och få växa med ansvaret som det innebär samt att aktivt få arbeta med sina utmaningar i en fungerande struktur är ett framgångsrikt sätt att arbeta på.

Boendet kombineras vanligtvis med olika stödinsatser som strukturerat öppenvårdsprogram eller kvalificerad kontaktperson (tidigare kallat Måletpaketet)

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stödboende Göteborg

Våra medarbetare har bred kompetens och stor erfarenhet från hela vårdkedjan så som socialtjänst, kriminalvård, SIS, psykiatri och öppenvård.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik