hStödboende

Egen regi
SoL
Barn & Unga
4
16-20 år

Stödboende med insatser efter behov

Fristad stödboende vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år som har ADHD/ADD, ASD eller autism.

Vi erbjuder kvalificerat stöd för dig som är på väg mot vuxenlivet men behöver fortsatt stöd i vardagen. Då behoven varierar stort, individanpassar vi stödet i motsvarande grad. Du bor i en av våra lägenheter där erfaren personal regelbundet besöker dig och tillsammans med dig utformar de insatser som just du behöver för att ta ytterligare kliv mot självständighet. Vi arbetar givetvis med utgångspunkt från din aktuella funktionsnivå. Utifrån den nivå du befinner dig på får du vårt stöd att utveckla och stärka dina strategier för att fungera i vardagen.

Stödboende – stöd för att klara vuxenlivet

Stödboende innebär att vi startar med en insats som formas runt dig och dina behov. I takt med att din vardag fungerar bättre, och du blir allt mer självständig anpassar vi våra insatser steg för steg i syfte att göra dig mer redo för att stå på egna ben. Vilken typ av insatser som behövs bestäms efter planering med dig och din kontaktperson. Insatserna ges när du behöver dem.

När vi börjar vårt uppdrag tar vi fram en funktionsprofil som bygger på dina kunskaper och förmågor. Med stöd av funktionsprofilen kan du och vi identifiera vilka tillfällen i vardagen som är mest utmanande för dig. Profilen kartlägger samtidigt på vilka nivåer du fungerar. Utifrån detta kan vi planera in de insatser som behövs för att du ska få det stöd du behöver i olika situationer.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stödboende Fristad

Hos oss finns det lägenheter av varierande storlek för att passa olika behov. Du har tillgång till personal under veckans alla dagar och kvällar. Nattetid har personalen beredskap via telefon och är redo att bistå dig med hjälp.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Fristad stödboende finns cirka sex medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.