hStödboende, Träningsboende

Egen regi
SoL 4.1, SoL 7.1.1
Barn & Unga, Vuxna
16 år och uppåt

Våra träningslägenheter är nästa steg efter bemannat Stödboende dygnet runt  samt ett alternativ för personer där ett boende helt på egen hand ännu ej är aktuellt. Man kan naturligtvis flytta direkt till en träningslägenhet om uppdragsgivaren bedömer att personen klarar av det ansvaret. I träningslägenheten ges kvalificerad hjälp av stödperson på veckobasis för att den unge ska få de kunskaper som krävs för att klara att sköta ett eget boende, detta genom samma ADL-kartläggning som på Stödboende Dygnet runt. De boende och deras nätverk kan komma i kontakt med boendestödjare dygnet runt.

Lägenheterna ligger i allmänna bostadshus, fullt utrustade med möbler, husgeråd, tv och internet. Om den boende är i behov av ett mer omfattande stöd utanför boendet avseende sysselsättning, drogfrihet, samtalsstöd etc kombineras denna tjänst ofta initialt med Startskottet eller kvalificerade kontaktmannaskapstimmar, detta för att skapa bästa möjliga struktur för den unge även utanför boendet.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stödboende Eskilstuna

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Stödboende och träningslägenheter inom Nytida arbetar med tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Det innebär att vi uppfyller de krav som IVO ställer till exempel när det gäller föreståndarens utbildning, utbildningsnivå för övrig personal, krav på registerutdrag från polisen och dokumentation.

Vi har också regelbundna och gemensamma handledningar, arbetsplatsträffar och konferenser för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete. Utöver detta har Nytida också ett internt kvalitetsledningssystem, Qualimax och regelbundna egenkontroller.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik