hStödboende

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
9
16 t.o.m. 20 år

Stödboende med insatser efter behov

Stödboende Brunnsgatan vänder sig till dig som är från 16-20 år och har psykosocial problematik.

Vi erbjuder kvalificerat stöd på olika nivåer. Då behoven varierar stort, individanpassar vi stödet i motsvarande grad och arbetar lösningsfokuserat. Du bor i en lägenhet i vårt trapphusboende eller i en satellitlägenhet. Hos oss finns det lägenheter av varierande storlek för att passa olika behov, t ex av mer personal. Vårt arbete har utgångspunkt från din aktuella funktionsnivå. Utifrån den nivå du befinner dig på får du vårt stöd att utveckla och stärka dina förmågor för att fungera i vardagen. Tillsammans med personal skapar du ett veckoschema utifrån dina behov. Du får stöd i vardagen med bland annat hushållssysslor så som att tvätta, städa och att förhålla dig till en ekonomisk budget. Det finns personal tillgänglig dygnet runt.

Funktionsbeskrivning som bygger på dina kunskaper, förmågor och behov

Din funktionsbeskrivning syftar till att beskriva dina konkreta kunskaper och behov som krävs för att leva ett meningsfullt och självständigt liv som en vuxen människa som tar del av och bidrar till samhället. Funktionsbeskrivningen identifierar de tillfällen i vardagen då du är i behov av stöttande och lärande insatser från Stödboendets personal för att du ska kunna uppnå de mål som du själv samt socialtjänsten har satt upp. Funktionsbeskrivningen är ett dokument som baserar sig på observationer av och samtal med dig och utgår ifrån livsområden enligt BBIC:s (Barnets Behov I Centrum) modell. Utifrån detta kan vi planera vilka insatser som behövs för att du ska få det stöd du behöver i olika situationer.

Vi arbetar utifrån vårdplanen, målen bryts ner till delmål som ligger till grund för din individuella genomförandeplan. Du är delaktig i arbetet att ta fram din genomförandeplan och dina stödinsatser tillsammans med oss samt socialsekreterare. Vi skapar konkreta mål som utgör basen för stödarbetet. Det dagliga arbetet dokumenteras och beskrivs under målen i genomförandeplanen. Genomförandeplanen följer BBIC:s behovsområden och var sjätte till åttonde vecka har du ett uppföljningsmöte tillsammans med socialtjänsten och oss.

En stor del av arbetet kring dig handlar om att hitta en daglig struktur med rutiner, tydlighet och förutsägbarhet. Detta innebär bland annat en god dygnsrytm och daglig sysselsättning i form av skola eller/och praktik. Hos oss får du också hjälp till en meningsfull fritid med olika slags aktiviteter efter dina önskemål, intressen och förutsättningar.

På Stödboendet jobbar personalen i team, en personal i teamet är din kontaktperson som du varje vecka har individuella kontaktsamtal tillsammans med. Samtalet har sin utgångspunkt i din genomförandeplan och är även en möjlighet för dig att ta upp olika ämnen. Din kontaktperson deltar i uppföljningsmötena.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stödboende Brunnsgatan

Hos oss finns det lägenheter av varierande storlek för att passa olika behov, till exempel av mer personal. Samtliga lägenheter har gångavstånd till Halmstad centrum.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Halmstad stödboende finns cirka 15 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.