hStödboende

Egen regi
SoL
Barn & Unga, Vuxna
16 och uppåt

Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet men sedan mars 2020 har vi bytt namn till Nytida Stödboende Borås.

Nytida Stödboende Borås har ett flertal satellitlägenheter runt om i Borås stad. I dessa lägenheter ges den unge möjlighet att med stöd från kontaktpersonerna träna sig i att bli en självständig vuxen och klara av ett eget boende med allt vad det innebär.

Boendet kan kombineras med våra olika stödinsatser, strukturerat öppenvårdsprogram eller kvalificerad kontaktperson (tidigare kallat Måletpaketet).

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stödboende Borås

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik