hStödboende

Egen regi
SoL
Vuxna
7
från 21 år

Vuxna 21 år samt Laro-inskrivna vuxna

Stöd och motivationsboende är en ny verksamhet i Nytidas regi där vi har 7 platser varav två är i anslutning till enheten som är belägen ca 1 mil från Umeå centrum.  Vi tar emot vuxna från 21 år samt Laro (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende) inskrivna vuxna från 21 år, hos oss är även egen katt eller hund välkommen.

Stöd och motivationsboendet är ett bra alternativ där den vuxne får hjälp av kvalificerad flexibel personal med mångårig erfarenhet av missbruksproblematik, psykosocial ohälsa, kriminalitet, NPF diagnoser, läkemedelsbehandling.

Den vuxne bor i egen lägenhet med tillgång till personal dygnet runt, alternativt i gemensam lägenhet med eget rum och gemensamhetsutrymmen. Den vuxne får stöd och hjälp med matlagning, inköp, övrig ADL-träning, ekonomi, myndighetskontakter.

Vi skräddarsyr lösningar utifrån varje vuxens enskilda behov av stöd och hjälp. Vi arbetar lösningsfokuserat och individanpassat, vi tror på att upprätthålla sunda relationer, få ha en meningsfull fritid samt att få stöd och hjälp för att komma igång med arbete, praktik eller fungerande studier.

Vi deltar i nätverksarbetet mellan olika myndighetsfunktioner, psykiatrin, Laro med flera  så att planeringen runt den vuxne skall bli så strukturerad som möjligt. Varje vuxen har en egen kontaktperson som man träffar regelbundet och som är väl insatt i vårdplaneringen. Under tiden som den vuxne är inskriven på Stöd och motivationsboendet så tar Nytida ett helhetsansvar för försörjningsstödet.

En viktig del på Stöd och motivationsboendet är att tillsammans med personen skapa en social plattform för att främja en positiv förändring . Målet är att skapa förutsättningar för att integreras i samhället i ett långsiktigt perspektiv.

Arbetssätt

Personalgruppen på Nytida stödboende Umeå är kunniga, erfarna och flexibla, vi vet att man behöver ha tålamod, visa tillit och stå kvar för att kunna bygga förtroende hos de människor vi arbetar med. Flexibilitet och prestigelöshet är därför en del av vårt arbetssätt. Vi möter personer där han eller hon befinner sig, Vi jobbar också mycket med personens olika nätverk, både de privata och professionella. De medarbetare som arbetar på Nytida Stödboende Umeå har alla lång erfarenhet och en vilja att göra skillnad för dem de möter.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stöd- och motivationsboende

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, behandlings-assistentutbildning, undersköterskeutbildning och skötarutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik