Stöd- och motivationsboende Umeå

hStödboende
Umeå, Västerbotten

Om verksamheten

Stöd och motivationsboende är en ny verksamhet i Nytidas regi där vi har 7 platser varav två är i anslutning till enheten som är belägen ca 1 mil från Umeå centrum.  Vi tar emot vuxna från 21 år samt Laro (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende) inskrivna vuxna från 21 år, hos oss är även egen katt eller hund välkommen.

Stöd och motivationsboendet är ett bra alternativ där den vuxne får hjälp av kvalificerad flexibel personal med mångårig erfarenhet av missbruksproblematik, psykosocial ohälsa, kriminalitet, NPF diagnoser, läkemedelsbehandling.

Den vuxne bor i egen lägenhet med tillgång till personal dygnet runt, alternativt i gemensam lägenhet med eget rum och gemensamhetsutrymmen. Den vuxne får stöd och hjälp med matlagning, inköp, övrig ADL-träning, ekonomi, myndighetskontakter.

Vi skräddarsyr lösningar utifrån varje vuxens enskilda behov av stöd och hjälp. Vi arbetar lösningsfokuserat och individanpassat, vi tror på att upprätthålla sunda relationer, få ha en meningsfull fritid samt att få stöd och hjälp för att komma igång med arbete, praktik eller fungerande studier.

Vi deltar i nätverksarbetet mellan olika myndighetsfunktioner, psykiatrin, Laro med flera  så att planeringen runt den vuxne skall bli så strukturerad som möjligt. Varje vuxen har en egen kontaktperson som man träffar regelbundet och som är väl insatt i vårdplaneringen.

En viktig del på Stöd och motivationsboendet är att tillsammans med personen skapa en social plattform för att främja en positiv förändring. Målet är att skapa förutsättningar för att integreras i samhället i ett långsiktigt perspektiv.

Efter avslutad placering på boendet finns möjlighet till fortsatt placering i våra träningslägenheter med öppenvårdsinsatser.

Arbetssätt

Personalgruppen på Nytida stödboende Umeå är kunniga, erfarna och flexibla, vi vet att man behöver ha tålamod, visa tillit och stå kvar för att kunna bygga förtroende hos de människor vi arbetar med. Flexibilitet och prestigelöshet är därför en del av vårt arbetssätt. Vi möter personer där han eller hon befinner sig, Vi jobbar också mycket med personens olika nätverk, både de privata och professionella. De medarbetare som arbetar på Nytida Stödboende Umeå har alla lång erfarenhet och en vilja att göra skillnad för dem de möter.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, behandlings-assistentutbildning, undersköterskeutbildning och skötarutbildning.

Visa hela beskrivningen