Visa alla bilder

hBehandlingshem, HVB

Egen regi
SoL 7.1.1
mellan 21 och 45 år

HVB-boende i Vimmerby

Stenbäckens behandlingshem i Vimmerby erbjuder skräddarsydda lösningar för personer med olika typer av psykiska funktionshinder där vi alltid utgår från att skapa en meningsfull vardag.

Vi välkomnar personer med psykiska funktionshinder mellan 21 och 45 år. Det kan till exempel handla om sociala svårigheter eller en destruktiv livsstil, ofta med en diagnos som ADHD. Det finns också möjlighet att få stöd med medicinsk behandling.

Behandlingen på Stenbäcken baseras på kognitiva tekniker och sker individuellt i ett nära samarbete mellan klient och uppdragsgivare.

Tillstånd för HVB

Stenbäckens behandlingshem har tillstånd för HVB (Hem för Vård och Boende) enligt SoL 7.1.1. HVB är en verksamhet som erbjuder boende och behandling för någon form av problematik såsom psykisk ohälsa, missbruk eller annat.

Stödboende Sol 4.1.1

Nytida i Vimmerby har 15 lägenheter i centrala Vimmerby för utsluss samt stödboende. Vårt stödteam som jobbar med att stödja kunderna i våra lägenheter har samma bemanningsgrad som våra behandlingsteam på behandlingshemmen. Kunderna har tillgång till behandlingshemmens HSL personal. Kunderna ska vara färdiga med det mesta av sitt behandlingsbehov. De får främst stöd med ADL. sysselsättning, matlagning, ekonomi, tvätt och städ, myndighetskontakter. Vad de själva önskar.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stenbäckens behandlingshem

Boende

Nytida Stenbäckens behandlingshem har olika former av boenden. Förutom boende i rum på huvudbyggnaden finns möjlighet till träningsboende i lägenheter centralt belägna i Vimmerby. Stödet i träningslägenheterna är individuellt anpassat. Klienten kan träna på att ha hand om sin medicinering, laga mat i sin lägenhet, veckohandla, med mera. Bland de gemensamma lokalerna finns gym, musikrum, datorrum, snickarverkstad och sällskapsrum.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Bland våra 36 medarbetare finns olika kompetenser och lång erfarenhet av att arbeta med psykiska funktionsnedsättningar. Vi har också tillgång till extern handledning och specialistkunskap.

Vi har sjuksköterska, psykolog och läkare knutna till behandlingshemmet. Det gör att vi kan bilda ett tvärprofessionellt team kring varje enskild klient. Vi har möjlighet ett erbjuda neuropsykiatriska utredningar som komplement till en vistelse här på Stenbäcken.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.