hServiceboende

Egen regi
1
LSS 9§9
Vuxna
ADD, ADHD, Aspergers, Autism, Bipolära syndrom, Depression, Självskadebeteende, Tvångssyndrom, Ätstörningar
5

LSS-boende i Stockholm

Stationsvägen vänder sig till dig som kan få biståndsbeslut enligt LSS personkrets 1.

Du planerar din dag utifrån dina intressen, behov och styrkor med stöd från personalen. Personalen arbetar med en tydliggörande och individuell planering Vi arbetar för att du ska känna dig trygg och på ett enkelt sätt utveckla dina förmågor och på det sättet själv styra din vardag. Vi använder oss av tydliggörande hjälpmedel och ett lugnt och tryggt bemötande. Målet är att du ska kunna leva ett bra och självständigt liv utifrån dina egna förutsättningar.

De vardagliga aktiviteterna kan vara till exempel matlagning, inköp, städning, tvätta, personlig hygien, och ekonomi. På din fritid stödjer vi dig att vara aktiv genom att stödja dig i planering och genomförande av aktiviteter, på Stationsvägen har du fri tillgång till både ett pingisrum och en motionslokal. Vi erbjuder även gemensamma aktiviteter som att åka iväg och spela bowling, gå på bio eller film- eller spelstunder på boendet.

Måltider tillagar du i din egen lägenhet, du väljer själv om du vill till laga din mat med stöd av personalen eller inte. I det gemensamma köket äter vi ibland tillsammans, till exempel vid högtider och större helger som vi uppmärksammar lite extra.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stationsvägen

Stationsvägens gruppboende består av två friliggande flerfamiljshus med plats för totalt fem boende. Husen är kulturmärkta och belägna i parkliknande omgivning, avskilt men ändå nära till kommunikationer och samhällsservice.

Du bor i en egen lägenhet på 30-50 kvadratmeter. Lägenheten består av vardagsrum, sovrum, kök, toalett och dusch. Du har också tillgång till en gemensamhetslägenhet. Där träffas vi och tillsammans personal och andra boende för social samvaro. Gemensamhetslägenheten ligger i anslutning till din lägenhet. Det gör också vår personallägenhet.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Stationsvägen finns cirka 12 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.