hDaglig Verksamhet

Entreprenad
LSS 9§10
Vuxna
50

Daglig verksamhet med många möjligheter

Staffanstorps dagliga verksamhet har flera inriktningar. På denna LSS-verksamhet har du möjlighet att arbeta med det som passar just dina förutsättningar.

Vi har vår bas i Kronoslätts företagspark där vi har 4 olika grupper.

Projektgruppen arbetar med olika projekt som vi fått i uppdrag från företag, biståndsorganisationer eller kommun. Här kan du få arbeta med till exempel paketeringsuppdrag, sortera kläder och återvinning. Projektgruppen ansvarar för daglig verksamhets tidning ”Fjärilen” som ges ut vid ett par tillfällen per termin.

Upplevelsegruppen ger dig möjlighet till olika slags sinnesupplevelser under lugna och trygga förhållanden. Vi har tre upplevelserum (så kallade snoezlar), träningsrum och upplevelseslinga. I Upplevelsegruppen lägger vi tyngdpunkten på kommunikation, trygghet och delaktighet.

I Bilvårdsgruppen får du framförallt syssla med tvätt och vaxning av bilar.

Utegruppen har ett samarbete med biståndsorganisationen Human Bridge, där vi rengör och packar hjälpmedel som ska transporteras vidare. Utegruppen hjälper även Human bridge med att köra runt och hämta kläder från deras uppsamlingskärl i trakterna kring Staffanstorp och Lund.

Staffanstorps dagliga verksamhet har även utflyttad verksamhet. Alltså verksamhet utanför vår bas i företagsparken.

I Genarp arbetar en av våra grupper i Erikshjälpens secondhandbutik med att prismärka och sortera varor samt att baka kaffebröd till Erikshjälpens lilla café Café Rådhuset. Här är du med och serverar de som är anställda på Rådhuset.

Individuella placeringar (praktik) finns på olika företag i nära anslutning till Staffanstorp. Vid en individuell placering har du en handledare på arbetsplatsen och en kontaktperson från Staffanstorp dagliga verksamhet.

Måltider

Du tar med egen lunch som du äter tillsammans med dina arbetskamrater. Mikrougnar finns som du kan värma maten i. Du kan också beställa lunch via catering, som körs ut till din arbetsplats.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Staffanstorp daglig verksamhet

Staffanstorp dagliga verksamhet håller till i Kronoslätts Företagspark, Hus 2, precis i utkanten av Staffanstorps kommun. Busshållplats finns nära våra lokaler.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Staffanstorp finns cirka nio medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.