hDaglig Verksamhet

Entreprenad
1
LSS 9§10
Vuxna
10

En verksamhet med tydlig struktur

LSS-verksamheten Spegeln vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och behöver vara i en verksamhet med tydlig struktur. På Spegeln är det tio deltagare och personalgruppen består av sex personer.

Vi som arbetar på Spegeln vill att du ska känna glädje, trygghet och gemenskap hos oss. Därför satsar vi på att vara tydliga i allt, lyssna noga på vad du tycker och tänker, och se till att du får utvecklas i din egen takt. Vi använder tal, bildstöd, tecken och samtalsmatta för att anpassa arbetsuppgifterna utifrån dina förutsättningar. Det är dina behov och önskemål som styr.

Arbete och aktiviteter

Vi arbetar med återvinning och tar varje vecka promenader till återvinningsstationen. Andra arbetsuppgifter och aktiviteter kan vara musik, gymnastik, promenader, matlagning, bakning färg & form massage och lässtunder både i grupp och enskilt.

Till Spegeln hör en liten uteplats dit vi gärna flyttar ut verksamheten på sommaren och tar en kopp kaffe eller grillar tillsammans.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Spegeln

Spegeln ligger nära Vällingby centrum med kommunikationer, service och butiker. Vi har också nära till promenadstråk.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Spegeln finns sex medarbetare. Vi har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. Vi har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, undersköterska och massör. Personalen har påbyggnadsutbildning inom autism, teckenkommunikation, bildstöd, musik, med mera.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.