Spånga Syd för vuxna

hDaglig Verksamhet
Spånga, Stockholm

Om verksamheten

Spånga syd erbjuder en meningsfull och utvecklande verksamhet. Hos oss får du möjlighet att pröva på nya saker och göra sådant du tycker är intressant och viktigt.

Vi har en mängd olika aktiviteter för att säkra att det finns något för alla. Några exempel på de aktiviteter vi har på schemat är: träning på gym, simning, skapande, matlagning, utflykter, sminkgrupp, experimentgrupp med mera.

Vi vet att fysisk aktivitet är bra för både kropp och själ. Därför satsar vi mycket på att få in rörelse i vår verksamhet. Alla fysiska aktiviteter går att anpassa efter varje enskild persons förmåga.

Vi erbjuder även en anpassad verksamhet för personer som har svårt att ta sig hemifrån. Vi lägger då verksamheten på den nivå där personen befinner sig. Det kan vara att vi till en början möts i närheten av hemmet och, med små steg, jobbar för att personen så småningom ska klara att vara inne i verksamhetens lokaler tillsammans med andra.

Fysisk miljö

Våra lokalerna ligger i entréplan inne i Spånga Center. Vi har kontorsrum, jobbrum/packrum, tillgång till musikstudio, vilorum och andra aktivitetsrum.

Det är gångavstånd till buss eller pendeltåg.

Om medarbetarna

Våra medarbetare är välutbildade med målgruppskunskap, erfarenhet och specifik kunskap om våra verksamhetsinriktningar. Socionomer, beteendevetare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Visa hela beskrivningen