Spånga Syd

hDaglig Verksamhet
Spånga, Stockholm
1 av 14 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Spånga syd är en daglig verksamhet enligt LSS som vänder sig till dig med diagnos inom autismspektrum.

Vi erbjuder en meningsfull och utvecklande verksamhet. Vi arbetar individanpassat utifrån Nytidas ramverk för pedagogik (läs mer här >>) som bygger på lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Aktiviteter

Här får du möjlighet att pröva på nya saker och göra sådant du tycker är intressant och viktigt. Några exempel på de aktiviteter vi har på schemat är: träning på gym, simning, skapande, matlagning, utflykter, sminkgrupp, experimentgrupp med mera.

Fysisk aktivitet är bra för både kropp och själ. Därför satsar vi mycket på att få in rörelse i vår verksamhet. Alla fysiska aktiviteter går att anpassa efter varje enskild persons förmåga.

Ofrivillig isolering

Vi erbjuder även en anpassad verksamhet för personer som har svårt att ta sig hemifrån. Vi anpassar oss då till hur personen vill bli mött. Det kan vara att vi till en början möts i närheten av hemmet och med små steg jobbar för att personen så småningom ska klara att vara inne i verksamhetens lokaler tillsammans med andra.

Fysisk miljö

Våra lokalerna ligger i entréplan inne i Spånga Center. Vi har kontorsrum, jobbrum/packrum, tillgång till musikstudio, vilorum och andra aktivitetsrum.

Det är gångavstånd till buss eller pendeltåg.

Om medarbetarna

Våra medarbetare är välutbildade med målgruppskunskap, erfarenhet och specifik kunskap om våra verksamhetsinriktningar. Arbetsgruppen består av socionomer, beteendevetare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Så är det att vara på en daglig verksamhet

Visa hela beskrivningen

Lyssna