hDaglig Verksamhet

Egen regi
1
LSS 9§10
Vuxna
Autism, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF
40

Daglig verksamhet i Stockholm

Spånga syd erbjuder en meningsfull och utvecklande verksamhet. Hos oss får du möjlighet att pröva på nya saker och göra sådant du tycker är intressant och viktigt.

Vi har en mängd olika aktiviteter för att säkra att det finns något för alla. Några exempel på de aktiviteter vi har på schemat är: träning på gym, simning, skapande, matlagning, utflykter, sminkgrupp, experimentgrupp med mera.

Vi vet att fysisk aktivitet är bra för både kropp och själ. Därför satsar vi mycket på att få in rörelse i vår verksamhet. Alla fysiska aktiviteter går att anpassa efter varje enskild persons förmåga.

Vi erbjuder även en anpassad verksamhet för personer som har svårt att ta sig hemifrån. Vi lägger då verksamheten på den nivå där personen befinner sig. Det kan vara att vi till en början möts i närheten av hemmet och, med små steg, jobbar för att personen så småningom ska klara att vara inne i verksamhetens lokaler tillsammans med andra.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Spånga Syd

Våra lokalerna ligger i entréplan inne i Spånga Center. Vi har kontorsrum, jobbrum/packrum, tillgång till musikstudio, vilorum och andra aktivitetsrum.

Det är gångavstånd till buss eller pendeltåg.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare är välutbildade med målgruppskunskap, erfarenhet och specifik kunskap om våra verksamhetsinriktningar. Socionomer, beteendevetare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.