hBoendestöd

Entreprenad
Vuxna

Stöd i hemmet efter behov och önskemål

Solna boendestöd vänder sig till dig som behöver hjälp med vardagens praktiska sysslor. Det kan vara att betala räkningar, göra inköp eller laga mat. Vi kan även ge stöd utanför hemmet, till exempel vid inplanerade aktiviteter, samt stöd vid kontakter med exempelvis myndigheter och sjukvård. Vi kan stötta dig i sociala sammanhang som du upplever är svåra, det kan vara att skaffa vänner, träna ihop med andra och planera fritiden. Vårt mål är att du ska bli mer självständig.

Vad är boendestöd?

Boendestöd är en stödform som ges av kommunens socialtjänst och som vänder sig till dig som drabbats av psykiska funktionsnedsättningar och därför har olika svårigheter i din vardag. Målsättningen är att du ska få behålla och utveckla dina förmågor och din självständighet. Syftet är att stödja dig att klara din vardag både i och utanför hemmet.

Det är viktigt att veta att vi arbetar tillsammans med dig, inte åt dig. Stödet kan se olika ut beroende på vilka behov som finns. Stödet ges i form av hembesök eller aktiviteter utanför hemmet. Tillsammans med får du hjälp att planera och strukturera din vardag till exempel vad gäller hushållsarbete, att betala räkningar, handla eller laga mat.

Vem får boendestöd?

Boendestödet ges till personer med psykiska funktionsnedsättningar eller utvecklingsstörning i åldrarna 18-65 år som är bosatta i Solna stad.

Hur får man boendestöd?

Du kan ansöka om boendestöd hos socialförvaltningen. När du har beviljats detta bestämmer du och socialsekreteraren ditt tidsbehov och formulerar målsättningen med hjälpen. Du får en till två boendestödjare som kontaktpersoner och tillsammans planerar ni när ni ska träffas och vad ni ska göra.

Vilka är boendestödjare?

Vi som arbetar som boendestödjare har utbildning inom vård och/eller psykiatri. Vi samarbetar med din socialsekreterare.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Solna Boendestöd

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.