Solhaga anpassad grund- och gymnasieskola

hAnpassad grundskola, Anpassad gymnasieskola, Fritids
Lödöse, Lilla edet, Västra Götaland
1 av 3 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Solhaga anpassad grund- och gymnasieskola vänder sig till elever med autism eller autismliknande tillstånd och intellektuell funktionsnedsättning. Eleverna som börjar hos oss ska vara inskrivna i anpassad grund- eller gymnasieskola. För de elever som läser på anpassad gymnasieskola erbjuder vi individuella programmet.

Som elev hos oss får du undervisning och ett schema som passar dina speciella förutsättningar. Många av våra elever har en ganska svår skoltid bakom sig. Att vända upplevelsen av skolan till något bra är en stor och viktig uppgift för oss. För att kunna ge dig bästa möjliga skolgång börjar vi med att gå igenom vad du behöver för att trivas hos oss. Vi samtalar med exempelvis tidigare skolor, korttidsboenden, boenden och vårdnadshavare. Och inte minst tar vi reda på vilka som är dina starka sidor och intressen för att kunna skräddarsy din skolgång så att den känns meningsfull. Nytidas ramverk för pedagogik är en grund för den personliga pedagogiken. Vi har stort fokus på tillgänglighet, bemötande och motivation.

Samarbete från dag ett

Vårdnadshavarna är självklara samarbetspartners och värdefulla källor till kunskap om vad våra elever behöver. Tillsammans lägger vi upp en plan för att kommunicera från dag ett på skolan. Informationsutbytet kan se väldigt olika ut. Vi bjuder in till olika forum under läsåret, det kan vara allt från utvecklingssamtal till andra trivselaktiviteter som till exempel vernissage då eleverna visar upp vad de arbetat med under året.

Våra medarbetare

Kvaliteten på skolornas verksamhet kan hållas hög tack vare personalens samlade erfarenhet och kunskap. Här arbetar lärare, speciallärare och elevassistenter.

Skolorna ligger nära varandra. Hos oss är det anpassat med flera ingångar till skolbyggnaden. Det är få elever i klassrummen och man har en egen arbetsplats. Rummen är anpassade efter de behov eleverna har och finns det behov av ett eget rum får de det.

Närmare information om pedagogiken

Tydliggörande pedagogik: Vi kartlägger elevens färdigheter och intressen. Detta görs genom ett tätt samarbete med bland annat anhöriga och boendepersonal för att skapa en tydlig och förutsägbar miljö och skoldag. Vi ser över hur tillgängligenheten ser ut. Vi tar fram saker som kan motivera eleven och pratar mycket om hur vi bemöter hen. Detta är saker som vi jobbar med fortlöpande för att göra skoldagen så optimal som möjligt.

Alla elever har ett eget schema. Det är anpassat efter varje individ. Det kan vara allt från skrivna ord till objekt. Ett schema hjälper en person med bristande föreställningsförmåga att fylla i viktigt luckor som kan uppstå.

Seriesamtal och sociala berättelser: Seriesamtal är en visuell konversation som främst används för att bemöta ”här och nu”-situationer i vilka man systematiskt förklarar vad en person säger, gör, känner eller tänker. Sociala berättelser är ett visuellt stöd där man med digitala, fotograferade eller ritade bilder konkretiserar och förtydligar situationer, hanterar förändringar, ökar självständigheten och ger varje individ möjlighet till framgångsrik social interaktion.

Fysisk miljö

Solhaga anpassad grund- och gymnasieskola ligger i den lilla orten Lödöse. Kollektivtrafik och tågförbindelser finns till Göteborg och Trollhättan. På gångavstånd finns livsmedelsbutik, pizzerior, café, museum, fotbollsplan och ishall. I närheten finns också promenadstigar och badsjö.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. Arbetsgruppen består av lärare, speciallärare, elevassistenter samt finns tillgång till handledare och elevhälsoteam. Medarbetarna har också tillgång till många interna utbildningar som till exempel berör intellektuell funktionsnedsättning, autism, självskadebeteende, tvångssyndrom, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Nästa alla medarbetare har utbildning i Studio 3.

Klara SkolPool – elevhälsa för alla

Klara SkolPool är en kompetens- och bemanningspartner med visionen att vara ledande i att främja hälsan hos Sveriges framtid genom kvalitet och kunskap. Med eleven i fokus och passion för skolan har vi ett ansvarsfullt uppdrag hos de skolor, koncerner och kommuner i Sverige som vi samarbetar med.

På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid. Vi tror att en stärkt elevhälsa och tillgång till vuxen vägledning kan göra skillnad i elevers mående och utveckling.

Klara SkolPool arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR.  Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

Visa hela beskrivningen

Lyssna