hDaglig Verksamhet

Entreprenad
1
LSS 9§10
Vuxna
14

Skreavägens dagliga verksamhet drivs på entreprenad och tas över av Nytida den 1 maj 2020.

Just nu förbereder vi övertagandet och genomför träffar med den enskilde, legala företrädare, närstående och medarbetare. Tillståndsansökan är inskickad till IVO.

Vi är nu inne i fas två i övertagandeprocessen. Just nu pågår dessa aktiviteter:

• Träffar med närstående och legala företrädare är bokade
• Träffar med personal är genomförda
• Rekrytering av verksamhetschef pågår
• Samverkan med kommunen
• Samverkan med fackförbund
• Planering av kommande insatser utifrån avtal

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Skreavägens Dagliga Verksamhet

Via vår egen utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel utbildningar inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik