SKOA Lund

hDaglig Verksamhet
Lund, Skåne

Om verksamheten

SKOA, vårt kompetens- och arbetscentrum, vänder sig till dig med autism eller Aspergers syndrom. På SKOA arbetar vi mot dina mål med din dagliga verksamhet. Vi tar tillvara på dina intressen, styrkor och drömmar för att hitta en lämplig och meningsfull sysselsättning för dig. Supported Employment är grunden i vår verksamhet och syftar till att ge dig det stöd som du behöver för att klara av din arbetsdag.

När du börjar på SKOA behöver vi lära känna varandra. Tillsammans tittar vi på vilka styrkor, intressen och förutsättningar du har och vad du önskar arbeta med längre fram. Detta kallar vi för ”kartläggning”. Kartläggningens tid är individuell och under denna tid erbjuds du att arbeta med arbetsuppgifter från företagen som vi samarbetar med eller med kreativt arbete i våra lokaler. Du kan också studera exempelvis körkortsteori eller arbeta med ditt intresseområde.

Efter dina önskemål kan vi sedan ta steget vidare mot att söka efter en praktikplats som passar dig. Det är också helt ok om du önskar fortsätta arbeta i våra lokaler.

När vi inleder en praktikplats görs detta med ett studiebesök och en överenskommelse med arbetsgivaren om praktik. Vi tittar på vilka arbetsuppgifter på praktikplatsen som kan passa dig. På praktikplatsen utses också en person som blir din kontaktperson som kan hjälpa och stödja dig vid behov.

Praktik inleds med en gång per vecka med stöd från arbetshandledare från SKOA som finns på plats vid de inledande tillfällena. Arbetshandledare från SKOA stöttar med att skapa ett individuellt stöd och pedagogisk anpassning så att du får de bästa förutsättningar att lyckas med ditt arbete och att bli självständig i dina arbetsuppgifter.

Efter hand som du blir mer säker på ditt arbete på praktikplatsen trappar arbetshandledare från SKOA ner sitt stöd. Arbetshandledare finns alltid tillgänglig enligt överenskommelse för dig och arbetsplatsen, exempelvis via telefon eller mail. Arbetshandledare från SKOA gör också besök på arbetsplatsen samt deltar vid regelbundna uppföljningsmöte.

Fysisk miljö

SKOA ligger på Nöbbelöv/Gunnesbo. Det finns kommunikationer, service och butiker i närheten.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på SKOA Lund