Visa alla bilder

hGruppbostad

Egen regi
LSS 9§9
Vuxna
ADD, ADHD, Aspergers, Autism
6

LSS-boende i Stockholm

Skeppet är ett LSS-boende för dig med ADHD/ADD, Aspergers syndrom eller autism.

På Skeppet fokuserar vi på dina möjligheter att utveckla dig själv och dina intressen. Du bor i en miljö där du får hjälp att förstå och att bli förstådd.

När du flyttar in på Skeppet erbjuder vi dig ett ankomstsamtal tillsammans med din stödperson och dina närstående. Utifrån samtalet upprättar vi en individuell utvecklingsplan. I den dokumenterar vi dina behov, önskemål och behov av insatser. Det är stödpersonen som lär känna dina vanor bäst och som ser till att dina behov och önskemål blir uppfyllda. Hon eller han har även särskilt ansvar att hålla kontakt med dina närstående.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Skeppet

Gruppboendet ligger centralt i Åkersberga. I fastigheten finns även hyresrätter. I närheten finns butiker, ett köpcentrum, service och möjlighet att delta i olika aktiviteter. Du bor i en egen, handikappanpassad lägenhet på 40 kvadratmeter som håller högsta standard. Den har vardagsrum, sov- respektive köksdel och badrum med toalett och dusch. På Skeppet finns också gemensamma, hemlika utrymmen som är lätta att nå. Vi har även en stor uteplats.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Skeppet finns cirka 22 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Hälso- och sjukvård: sjuksköterska.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.