Visa alla bilder

hDaglig Verksamhet

Egen regi
1
LSS 9§10
Vuxna
ADD, ADHD, Aspergers, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF
55

Daglig verksamhet inom LSS i Stockholm

Verksamheten är individuellt utformad och vänder sig till dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller lindrig utvecklingsstörning.

Nytida Skärholmen erbjuder en individuellt anpassad och utvecklande daglig verksamhet. Det är dina mål och drömmar som styr. Tillsammans med din stödperson formulerar du en individuell genomförandeplan och ett schema för din verksamhet som utgår från dina intressen och behov.

Vad gör vi?

Vi erbjuder aktiviteter inom områdena: Jobb och utbildning, kultur och skapande, träning och hälsa, djur och natur samt person och relation. Vi samarbetar med flera arbetsplatser där vi har både individuella och gruppraktikplatser.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Skärholmen

Verksamheten ligger inne i Skärholmens Galleria med restauranger, affärer, service och bussar och tunnelbana. Vi har nära till skog, natur, fina promenadstråk längst vattnet och badplatser.

I vår ljusa lokal finns flera mötes- och arbetsrum, 4 toaletter varav två handikappanpassade samt två kök/matplats.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare är välutbildade med målgruppskunskap, erfarenhet och specifik kunskap om våra verksamhetsinriktningar. Socionomer, beteendevetare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.