Öppnar 2021

hBarn- och ungdomsboende

Egen regi
1
LSS 9§8
Barn & Unga
5

Nyrenoverat LSS-boende för barn och unga på Sjövägen i Täby med inflytt 2021.

Sjövägen är ett LSS-boende för dig som är mellan 10 och 21 år och som har Aspergers syndrom/högfungerande autism. Sjövägen fungerar som en sluss in i en mer självständig framtid.

Sjövägen erbjuder en förutsägbar, trygg och trivsam miljö. Hos oss ska du ha möjlighet att utvecklas i din egen takt med det stöd som just du behöver. När vi planerar ditt boende går vi därför noga igenom vilka behov du har, men också dina starka sidor, intressen och drömmar. Vi tror på uppmuntran och gemenskap och att ha roligt ihop. Samtidigt som vi är ett boende med ordning och reda och klara gränser.

Att bo i en strukturerad och förutsägbar miljö, där alla i personalen bemöter dig på samma sätt, gör att du känner dig tryggare och lättare utvecklar dina förmågor. När du flyttar in får du en egen kontaktperson som har det övergripande ansvaret. Tillsammans med dig och dina föräldrar ser kontaktpersonen till att din tid på Sjövägen anpassas efter dina intressen och önskemål. På Sjövägen finns personal på plats dygnet runt, året om.

Aktiviteter

När du kommer hem från skolan på eftermiddagen börjar olika fritidsaktiviteter. Varje dag satsar vi på aktiviteter som förbereder dig för ett kommande gruppboende eller arbete på exempelvis en daglig verksamhet. Vi ägnar oss åt vardagliga sysslor som att bädda sängen, klä på sig, sköta hygienen, handla, laga mat och städa.

Varje vecka kan du vara med på vårt husmöte. Då planerar vi veckan tillsammans, går igenom aktiviteter, tar upp både klagomål och önskemål och mycket annat.

Välkommen till Sjövägen!

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Sjövägen

Nyrenoverad modern LSS-bostad för barn och unga med 5 platser på Sjövägen i Täby.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.