hFritids, Grundskola

Egen regi
Skollagen
Barn & Unga
Årskurs 79

Riggens skola är en fristående resursskola för åk. 7-9. Skolan är belägen i Tving cirka 1 mil från Spjutsbygd i ett avskilt och naturskönt område. Vi tror att vi med en egen skola möjliggör skolgång för alla våra ungdomar, även dem som har större skolproblematik och inte klarar av att gå i vanlig skola.

Skolan vänder sig till elever med behov av särskilt stöd och arbetar mycket med individanpassad undervisning där elevens behov och förmågor står i fokus. Vid inskrivning till skolan görs en kartläggning och en individanpassad studiegång för eleven. Elevens tidigare skolproblematik kartläggs och en långsiktig plan för att åtgärda detta upprättas.

Då skolan är en del av HVB Spjutsbygd och HVB Bakareboda tas ett helhetsgrepp kring elevens problematik och stödinsatser både i och utanför skolan sätts in. Detta leder till en ökad chans för eleverna att lyckas väl i skolan samt att elevernas självförtroende byggs upp.

Vi använder oss av för eleven lämpliga undervisningsmetoder och verktyg för att på bästa sätt stimulera och nå de ungdomar med svårigheter och bristande motivation till att gå i skolan.

Elever med långtgående skolproblematik har ofta en hör frånvaro och saknar kontinuitet i sin skolgång. Detta åtgärdar vi med att personal från HVB Spjutsbygd och HVB Bakareboda stöttar och hjälper eleverna att komma till skolan. Personal från boendet eller skolan lämnar och hämtar eleverna till och från skolan.

Vi genomförs aktiviteter utanför skolan som knyter an till arbetsområden samt för att främja motivation och trivsel i skolan. Till exempel ridning, bågskytte, stand up paddleboard, studiebesök m.m.

Under elevens skolgång finns personal från skolan med vid elevens möten med socialtjänsten och redogör för elevens status gällande skolgång. Även vårdnadshavare brukar vara delaktiga i denna process och får fortlöpande information kring eleven skolgång.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Riggens skola

Skolan är belägen i Tving cirka 1 mil från Spjutsbygd i ett avskilt och naturskönt område.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik