hÖppenvård

Egen regi
SoL 7.1.4
Vuxna
12
18-29 år

Provita Kärleksgatan erbjuder öppenvård i Malmö, Skåne

Kärleksgatan är rätt plats för dig mellan 18 och 29 år, som behöver behandling för ditt alkohol- eller narkotikaberoende men fortfarande vill vara kvar i din hemmiljö. Vi passar även för dig som har varit på behandlingshem och vill ha en plats att fortsätta bygga vidare din väg i drogfriheten när du kommer hem. Till behandlingen på Kärleksgatan kommer du varje vardag på dagtid heltid och vi äter frukost och lunch tillsammans. Behandlingstiden är vanligen tre månader. För att du ska få en behandling som är individuell och samtidigt dela ett sammanhang med andra, har du både enskilda samtal flera gånger i veckan och deltar i grupper tillsammans med personer i din egen ålder som kämpar med liknande problem.

Vår verksamhet

Vi är en liten verksamhet med fyra medarbetare och som högst tolv deltagare. Det gör att vi lär känna varandra ganska snabbt. Vi hjälper dig att få svar på varför det är så svårt att vara drogfri och vi möter dina utmaningar på vägen tillsammans. Med din och vår erfarenhet hittar vi en väg framåt som gör dig självständig i livet utan droger eller andra preparat. Vi är måna om att anpassa behandlingen för att den ska passa dina behov som drogfri. Vi lägger därför tid på att planera för vad som ska hända efter behandlingen. Det finns möjlighet att i slutskedet kombinera behandlingen med en praktikplats.

ACT, HAP och tolvstegsmetoden

Det första året som drogfri innebär många utmaningar. För att kunna finnas kvar som stöd erbjuder vi efterbehandling en dag i veckan i ett år efter behandlingen. Det är också viktigt att ha ett nätverk som finns där som stöd både under och efter behandlingen. Därför kan du bjuda in dina anhöriga under behandlingen för att ge dem en större chans att förstå vad du går igenom och ge dem möjlighet att stötta dig i din drogfrihet. Alla människor behöver ett förhållningssätt till livet och de svårigheterna som vi stöter på. Vi har valt att ha ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och tolvstegsmetoden som vårt förhållningssätt och hoppas att dessa ska kunna vara till hjälp även för dig. Vi jobbar också med HAP (haschavvänjningsprogrammet) för dig som först behöver stöd för att hantera hur du ska sluta med cannabis, innan du är redo att börja den dagliga behandlingen.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Provita Kärleksgatan

Verksamheten finns mitt i centrala Malmö på gågatan mellan Triangeln och Centralstationen. Lokalerna är ljusa och nyrenoverade

Kärleksgatans personalgrupp består av fyra personer. Vi är socionomer och alkohol- och drogterapeuter. Samtlig medarbetare är vidareutbildade i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och det finns även personal med grundläggande psykoterapi utbildning (steg 1).

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.