hÖppenvård

Egen regi
SoL 7.1.4
Vuxna
12
18-29 år

Provita Kärleksgatan erbjuder öppenvård i Malmö, Skåne

Vi är till för dig i åldern 18-29 år som vill sluta använda droger och/eller alkohol och samtidigt bo kvar hemma. Vi erbjuder:

 • En trygg miljö där din förändring är i fokus
 • Ett behandlingsinnehåll som motsvarar att vara på behandlingshem
 • Hjälp, stöd och vägledning för att få din vardag att fungera utan droger
 • Regelbunden provtagning  
 • Behandlingsfaser

  HAP (haschavvänjningsprogram): För dig som behöver stöd att bli drogfri från cannabis erbjuder vi enskilda stödsamtal tre gånger i veckan.

  STRUKTURERAD BEHANDLING: Daglig behandling måndag-fredag 9:00-16:30 i tre månader. Du måste vara drogfri i den här fasen. Vi erbjuder enskilda samtal och gruppsamtal (max 6 personer/grupp) och jobbar med olika teman som beroende, återfallssignaler, känslor, kriminalitet, relationer, identitet och värderingar. Anhöriga bjuds in en gång i månaden för att delta i behandlingen. Som drogfri är det viktigt att hitta nya intressen och meningsfulla sammanhang, varje vecka gör vi en aktivitet utanför behandlingen med detta i fokus.

  UTSLUSS: Utslussfasen kommer efter den strukturerade behandlingen. Här kan du kombinera behandlingen med arbete, praktik eller annan sysselsättning. Om du saknar sysselsättning kan vi hjälpa dig med det.

  EFTERBEHANDLING: Du har fortsatt stöd en gång i veckan ditt första år som drogfri.

  Vårt synsätt

  Vi är övertygade om att varje människa är unik och behöver hitta sin egen väg ur sitt beroende. Hade det funnits en standardlösning så hade självklart alla tagit den. Vi vet, precis som du, att det inte är så enkelt utan kräver mycket kraft från personen ifråga, och för att orka ha kraft så behövs stöd och hjälp. Vi har den erfarenhet och kunskap som du kan behöva för att bli drogfri och hitta ett nytt sätt att leva.

  För att kunna möta varje person så arbetar vi med två behandlingsmetoder som kompletterar varandra; ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och 12-stegsbehandling.

  Vilka är vi?

  Vi som arbetar här är utbildade socionomer och/eller alkohol– & drogterapeuter med vidareutbildning i ACT. Vi har tillsammans arbetat över 25 år med beroendeproblematik och haft privilegiet att få följa många människor ut ur sitt missbruk.

  Kontakta oss om du vill veta mer, eller vill ha rådgivning gällande dig själv eller en anhörig.

  Stäng
  Visa hela beskrivningen

  Mer information om Provita Kärleksgatan

  Verksamheten finns mitt i centrala Malmö på gågatan mellan Triangeln och Centralstationen. Lokalerna är ljusa och nyrenoverade

  I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

  Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

  Kärleksgatans personalgrupp består av fyra personer. Vi är socionomer och alkohol- och drogterapeuter. Samtlig medarbetare är vidareutbildade i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och det finns även personal med grundläggande psykoterapi utbildning (steg 1).

  Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

  Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.