Öppenvård Malmö (f.d. Målet) för barn och unga

hÖppenvård
Lund, Skåne

Om verksamheten

Välkommen till Nytida Öppenvård Malmö (f.d. Målet).

Vår öppenvård arbetar med ungdomar och vuxna som av olika anledningar befinner sig i psykosociala svårigheter, kriminalitet och missbruk samt vill göra en förändring. Vår grundtanke är att varje individ har förmågan att förändra sitt liv. Tillsammans arbetar vi med att forma om tankemönster, hitta förutsättningar och sammanhang för att lyckas. Vi arbetar relationsbyggande och motiverande med fokus på individens styrkor.

Vi utgår från det salutogena förhållningssättet och gör mer av det som fungerar, samtidigt synliggör vi de utmaningar och behov som finns för att få rätt stöd. Vi ser även vikten av individens nätverk och sociala relationer där vi arbetar aktivt för att hitta möjligheter till utveckling.

Fyra centrala delar av vårt arbete är:

  • Sysselsättning
  • Fritid
  • Nätverk
  • Boende

Dessa tillsammans anser vi skapar mening, trygghet och rutin i vardagen. Det är viktigt att hitta sammanhang där individen kan växa och bli självständig utifrån sina förutsättningar.

Insatsen är individanpassad och sker enskilt mellan individen och dess ungdomsbehandlare, i individens närmiljö. Vi arbetar flexibelt och anpassar oss efter individens förutsättningar där vi skräddarsyr lösningar utifrån behov. Vår öppenvårdsinsats kan med fördel kombineras med vårt stödboende. Vi har enskilda lägenheter runt om i Malmö och Lund.

Vi som arbetar på Nytida öppenvård är utbildade socionomer och en alkohol och drogterapeut samt gedigen erfarenhet inom socialt arbete. För att tillgodose individens behov har ungdomsbehandlarna vidareutbildat sig inom bland annat kriminalitet som livsstil, ÅP, HAP, MI, Patriark, Lösningsfokus, grundutbildning i KBT.

Vår verksamhet är HBTQ-certifierad då det för oss är av högsta prioritet att alltid ha ett respektfullt, normkritiskt och inkluderande bemötande.

Vi kommer gärna och berättar om vår verksamhet för er arbetsgrupp eller för individen på ett informationsmöte

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Öppenvård Malmö

Lyssna