hÖppenvård

Egen regi
SoL
Barn & Unga, Vuxna

Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet men sedan mars 2020 har vi bytt namn till Nytida Öppenvård Kristianstad.

Nytida öppenvård i Kristianstad arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet. Vi bedriver vår verksamhet huvudsakligen i den unges närmiljö.

Gemensamt för dessa unga människor är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand. Nytida Öppenvård Kristianstad är det framgångsrika alternativet till institutionsvård.

Vi ser möjligheterna

Vi har sedan 1998 år hjälpt unga och vuxna att komma vidare i sina liv. Vi utgår från grundtanken att alla duger och att varje individ har förutsättningar att växa. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Tillsammans med våra ungdomscoacher får varje ung människa chans att hitta sammanhang och situationer där de känner sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

Så här arbetar vi

Tillsammans med den unge har vi en genomgång av de behov som finns inom respektive område. Gemensamt undersöker vi vilka förändringsbehov som finns beträffande exempelvis: kriminalitet, missbruk, psykisk hälsa, fysisk hälsa, relationer, fritid och ekonomi. Utifrån vårdplanen med uppdraget och vår kartläggning upprättas en genomförandeplan. Vi journalför och strävar efter ett nära samarbete med uppdragsgivare och vi vill därför ha täta uppföljningar för att säkerställa att insatsen löper enligt planering. Det är vår fasta övertygelse att det inte är kontrollfunktionen som gör att en människa väljer alternativa beteenden. Vår erfarenhet säger att det är relationen som skapar grund till motivation och förändring.

Behandlingar

- Familjeproblem
- Kriminalitet
- Metoder öppenvård
- Missbruk
- Neuropsykiatriska problem
- Praktikplats inom öppenvården
- Psykosociala problem
- Skolproblem
- Sociala problem
- Träningslägenhet & stöd i boende
Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Öppenvård Kristianstad

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik