Öppenvård Kristianstad

hÖppenvård
Kristianstad, Skåne

Om verksamheten

Vår öppenvård arbetar med ungdomar och vuxna som av olika anledningar befinner sig i psykosociala svårigheter, kriminalitet och missbruk samt vill göra en förändring. Vår grundtanke är att varje individ har förmågan att förändra sitt liv. Tillsammans arbetar vi med att forma om tankemönster, hitta förutsättningar och sammanhang för att lyckas. Vi arbetar relationsbyggande och motiverande med fokus på individens styrkor.

Vi utgår från det salutogena förhållningssättet och gör mer av det som fungerar, samtidigt synliggör vi de utmaningar och behov som finns för att få rätt stöd. Vi ser även vikten av individens nätverk och sociala relationer där vi arbetar aktivt för att hitta möjligheter till utveckling.

Fyra centrala delar av vårt arbete är:

  • Sysselsättning
  • Fritid
  • Nätverk
  • Boende

Dessa tillsammans anser vi skapar mening, trygghet och rutin i vardagen. Det är viktigt att hitta sammanhang där individen kan växa och bli självständig utifrån sina förutsättningar.

Insatsen är individanpassad och sker enskilt mellan individen och dess ungdomsbehandlare, i individens närmiljö. Vi arbetar flexibelt och anpassar oss efter individens förutsättningar där vi skräddarsyr lösningar utifrån behov. Vår öppenvårdsinsats kan med fördel kombineras med vårt stödboende. Vi har enskilda lägenheter runt om i Kristianstad och Bromölla.

Vi som arbetar på Nytida öppenvård är utbildade socionomer, specialpedagoger eller har likvärdig utbildning samt gedigen erfarenhet inom socialt arbete. För att tillgodose individens behov har ungdomsbehandlarna vidareutbildat sig inom kriminalitet som livsstil, Patriark, ÅP, MI, CRA, Lösningsfokus samt grundutbildning i KBT.

Vår verksamhet är HBTQ-certifierad då det för oss är av högsta prioritet att alltid ha ett respektfullt, normkritiskt och inkluderande bemötande.

Vi kommer gärna och berättar om vår verksamhet för er arbetsgrupp eller för individen på ett informationsmöte

Om medarbetarna

Vi eftersträvar en personalgrupp sammansatt av olika utbildningsbakgrund, ålder och kön för att möta olika behov av stöd hos barnen och ungdomarna. Exempel på utbildningsbakgrund för medarbetarna i verksamheten är socionom. Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Via vår egen utbildningsorganisation LÄRA (lara.se) vidareutbildar vi våra medarbetare inom ovan nämnda diagnoser, metoder och förhållningssätt samt eventuell tillkommande problematik. Via LÄRA anordnar vi även handledning för fortsatt kompetensutveckling eller för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Öppenvård Kristianstad

Lyssna