hÖppenvård

Egen regi
SoL
Barn & Unga, Vuxna

Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet men sedan mars 2020 har vi bytt namn till Nytida Öppenvård Göteborg.

Nytida Öppenvård Göteborg har i 20 år stöttat ungdomar och unga vuxna med olika former av psykosocial problematik. Vi har lång erfarenhet och stor kompetens av att särskilt arbeta med missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Vi erbjuder alltid skräddarsydda helhetslösningar och vi gör vårt yttersta för att matcha uppdragsgivarens behov och önskningar. Det kan även handla om unga ensamstående föräldrar i behov av extra stöd, ensamkommande flyktingbarn med stort psykosocialt stödbehov med mera.

Vi bedriver vår öppenvård på fältet/i den unges miljö och har en kontorslokal med möjlighet till samtalsrum.

Gemensamt för dem som kommer i kontakt med Nytida Stödboende är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand. Vårt grundläggande mål är att erbjuda en väg till en självständig, trygg och stabil tillvaro.

Vi utgår från grundtanken att alla duger och att varje individ har förutsättningar att växa och utvecklas. Hos oss är det salutogena perspektivet en självklarhet. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Tillsammans med våra kontaktpersoner får varje ung människa chans att hitta sammanhang och situationer där de får känna sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

På Nytida Öppenvård Göteborg får varje person två kontaktpersoner som tillsammans med den unge arbetar intensivt utifrån ett systemiskt perspektiv.

I stödboendet finns det möjlighet till att bo i en fullt utrustad träningslägenhet i Nytida Målets regi, det är en central del av vårt förändringsarbete. Att bo själv och få växa med ansvaret som det innebär samt att aktivt få arbeta med sina utmaningar i en fungerande struktur är ett framgångsrikt sätt att arbeta på.

Så här arbetar vi

Tillsammans med den unge gör vi en kartläggning och genomgång av de behov som finnsr inom respektive livsområde. Gemensamt undersöker vi vilka förändringsbehov som finns beträffande exempelvis: kriminalitet, missbruk, psykisk hälsa, fysisk hälsa, relationer, fritid, ekonomi osv. Utifrån denna kartläggning upprättas en genomförandeplan. Vi journalför och strävar efter ett nära samarbete med uppdragsgivare och vi vill därför ha täta uppföljningar för att säkerställa att insatsen löper enligt planering. Det är vår fasta övertygelse att det inte är kontrollfunktionen som gör att en människa väljer alternativa beteenden. Vår erfarenhet säger att det är relation och allians som skapar grund till motivation och förändring. Vi bemöter missbruk utifrån en multifaktoriell förklaringsmodell. Vi skriver inte ut någon under perioder av eventuella återfall, utan fortsätter att aktivt arbeta med högintensivt motivationsarbete.

Skräddarsydda helhetslösningar inom:

 • Missbruk

 • Kriminalitet
 • Självskada
 • Ångest
 • Ilska och bristande impulskontroll
 • Familjestöd
 • Neuropsykiatriska problem
 • Bristande sociala färdigheter
 • Anknytning
 • Våra medarbetare har bred kompetens och stor erfarenhet från hela vårdkedjan så som socialtjänst, kriminalvård, SIS, psykiatri och öppenvård.

  Vårt arbete är förankrat inom följande teorier och arbetssätt:

  • KBT (kognitiv beteendeterapi)
  • DBT
  • MI (Motiverande samtal)
  • CRA (Community Reinforcement Approach)
  • HAP
  • KOMET
  • MET
  • ÅP (återfallsprevention)
  • 12 stegsmetoden
  • ADAD
  • ASI

  Vår vision är "Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”. Hos oss på Målet Göteborg fokuserar vi på den enskilda människan. Vårt mål och ambition är att varje enskild person i vår verksamhet ska bemötas med respekt och leva ett så gott liv som möjligt.

  Stäng
  Visa hela beskrivningen

  Mer information om Öppenvård Göteborg

  Våra medarbetare har bred kompetens och stor erfarenhet från hela vårdkedjan så som socialtjänst, kriminalvård, SIS, psykiatri och öppenvård.

  Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

  Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.

  I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

  Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik