hHVB

Egen regi
SoL 7.1.1
Barn & Unga
16
14-18 år

Nytida har lång erfarenhet av att driva behandlingshem. På Onsalas behandlingshemsgård finns två villor vid namn Meryt. Här bedrivs omsorg och behandling för 16 ungdomar, 14-18 år, med psykosocial problematik.

Onsala behandlingshems rehabiliteringsmetoder

Rehabiliteringen bygger främst på samtal och träning i aktiviteter som rör dagligt liv Allmän daglig livsföring (ADL). Målsättningen är att klienten ska finna strategier för att nå ett så självständigt liv som möjligt.

Vi arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt med fokus på att skapa allians mellan klient och personal. Vi arbetar individuellt och med en tydlig struktur, förutsägbarhet samt klientens delaktighet i sin egen behandling.

Aktiviteter och sysselsättning

Som en del i rehabiliteringen erbjuds aktiviteter så som fiske, träning och vistelse utomhus i den fina naturen i närområdet.

Vid inskrivning förbereds utskrivningen

Genom kartläggning och dialog lägger vi fokus på att finna strategier för att skapa ett medvetet bemötande av klienten utifrån de hinder och resurser den enskilde har. Skattningar görs för att kartlägga klientens behov av stöd liksom problemområden. För oss är det extra viktigt att klienten får rätt stöd och hjälp vid utskrivning och utflytt.

Hur får man plats?

Placering görs av klientens handläggare och placeringsansvarig. Kontakta oss gärna för mer information, se kontaktuppgifter nedan.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Onsala Behandlingshem

Onsala är uppdelat på två avdelningar, i två byggnader, med respektive åtta ungdomar per hus. Verksamheten finns i naturskön miljö vid Kungsbackafjordens vik i Onsala utanför Kungsbacka.

Behandlingshemmet har en egen strandtomt med brygga. Behandlingen sker frivilligt och sker i samverkan med placeringsansvarig, oftast från kommunen. Ungdomarna får möjligheten till ett självständigt liv. Efter avslutad behandling går klienten till ett annat boende (familjehem, utslussning eller stödboende).

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Vår personalstyrka inom behandlingen har en grundkompetens inom socialt arbete och/eller omsorg. Hos oss finns kompetensen inom flera behandlingsområden för att möta klienterna på bästa sätt, exempelvis Ett självständigt liv ESL, Motiverande samtal MI. Medarbetarna har tillgång till extern handledning och kompetensutveckling för att möta de behov som uppstår. Hos oss finns medarbetare med kunskap om romsk kultur- och språkkompetens.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.