Nytorpsskolan för barn & unga

hGrundskola
Täby, Stockholm

Om verksamheten

Nytorpsskolan är en grundskola med årskurserna 1-9. Skolan vänder sig till elever med diagnoser inom autismspektrum och ADHD som behöver undervisning i en liten, resursstark grupp.

Små grupper

Du får undervisning i en av våra små grupper. Dessa består oftast av högst sju elever. I varje grupp arbetar en till två lärare alternativt en lärare och en pedagogisk assistent. Det är dina behov, starka sidor, intressen och drömmar som bestämmer mycket av hur din skoldag ser ut. Vi vill att lärandet ska vara lustfyllt och att du ska kunna göra allt fler saker på egen hand. Du får undervisning både i grupp och enskilt. Våra lärare har kunskapen att se vad just du behöver och du vet vem du kan fråga om hjälp.

Gott om studierum

Skolan har gott om lokaler. Det gör att vi kan låta våra elever studera enskilt och ostört, om man behöver det. Alla elever har tillgång till datorer eller surfplattor och andra pedagogiska hjälpmedel. På skolan finns ett särskilt musikrum som används både i undervisningen men också som uppehållsrum under raster. Vi har även en bildsal med stort ljusbord. Skolan består av två våningsplan. På varje plan finns ett pingisrum och spelrum med Xbox med anpassade spel.

Helhetssyn

Pedagoger och medarbetare arbetar i team utifrån en helhetssyn på elevens livssituation. Vi strävar efter ett tätt samarbete med vårdnadshavare och övriga familjemedlemmar, men också samverkan med tidigare skola, BUP, handledare och skolhälsovård. Vi vill erbjuda ett sammanhang där eleven får uppleva framgång och känslan av att lyckas, såväl i skolsituationen som i det sociala samspelet med sin omgivning.

Närmare information om pedagogiken

Tydliggörande pedagogik: Om elevens vardag är så förutsägbar och begriplig som möjligt så ökar chanserna för eleven att lyckas. Metoder för att uppnå detta är tydliggörande individuella scheman, bildstöd i undervisningen, instruktioner på flera olika sätt, en vardag med återkommande rutiner med mera.

Lösningsfokuserat förhållningssätt: Det gör stor skillnad när man lyfter fram och uppmärksammar det som fungerar och tänker runt resurser och möjligheter istället för på problem och svagheter. Att tänka i små steg och i delmål är viktigt.

Lågaffektivt bemötande: Ett icke-konfronterade bemötande i situationer som skrämmer, skadar eller upprör. I det lågaffektiva bemötandet ingår ett förebyggande arbete med att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och undvika svåra eller stressande situationer.

Klara Elevhälsa vår samarbetspartner

Klara Elevhälsa stödjer skolan i det viktiga elevhälsoarbetet och vårt mål är att bedriva Sveriges bästa elevhälsa. Vi vet att när eleverna mår bra, når de också goda resultat. På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid och det är vi glada för att denna skola gör. Klara arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

Fysisk miljö

Skolans lokaler är uppdelade på två våningsplan (åk 1-5 respektive åk 6-9).

Om medarbetarna

På Nytorpsskolan ställer vi höga krav på medarbetarnas utbildning, engagemang och kompetens kring såväl skolämnen som bemötande och förhållningssätt. Vi har tjugo medarbetare. De har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning för skolväsendet och för social omsorg.

Visa hela beskrivningen