Nytida Nåjden

hFamiljehem
Sundsvall, Västernorrland
1 av 5 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Nytida Nåjden har över 25 års erfarenhet av konsulentstödd familjehemsvård. Vi tillhandahåller jourhem, familjehem och kraftigt förstärkta familjehem. I vårt nätverk finns familjehem med olika inriktningar och bakgrund. Det ger oss förutsättningar att göra en bra matchning inför en familjehemsplacering. Vi har även erfarenhet att möta barn och ungdomar som är i behov av skydd eller ska placeras tillsammans med en förälder. Handledning till familjehemmen sker utifrån ett förhållningssätt som främjar anknytning. Grundutbildningen ”Ett hem att växa i” hålls regelbundet och vi anordnar löpande föreläsningar och temadagar för familjehemmen.

Kraftigt förstärkt familjehemsplacering

Vid en kraftigt förstärkt familjehemsplacering har barnet eller ungdomen så stora behov av vård och omsorg att en vuxen i familjen behöver vara hemma på heltid.

Vår kraftigt förstärkta familjehemsverksamhet innefattar:

  • En familjehemsförälder tillgänglig för den placerade på heltid
  • Regelbunden handledning till familjehemmen
  • Familjehemskonsulenter med tillgänglighet dygnet runt
  • Samordning av den unges biologiska och professionella nätverk
  • Insatser till den placerade via konsultläkare och/eller terapeuter
  • Skriftlig vårdtidssammanfattning en gång per månad

Samverkan vid skyddsplacering

Vi samarbetar med utbildade skyddskonsulenter inom Nytida för att kunna bistå våra familjehemskonsulenter i skyddsplaceringar. Vi har även möjlighet att utföra skyddsbedömningar enligt Patriark på flickor som är placerade i våra familjehem.

IVO tillstånd

Nytida Nåjden har IVO tillstånd för att bedriva familjehemsvård, i enlighet med LVU, SoL, SoL 4.1

Kontakt för placering

För frågor om familjehemsplacering kontakta placeringssamordnare Pernilla Persson, pernilla.persson@nytida.se eller telefon: 070-320 11 20

Om medarbetarna

Våra familjehemskonsulenter har adekvat utbildning, så som socionomutbildning, beteendevetare eller likvärdig utbildning. De har även en handledarutbildning. Våra familjehemskonsulenter har mångårig erfarenhet av familjehemsvård och arbete med placeringar av barn och ungdomar med en komplex problematik. Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Visa hela beskrivningen

Lyssna