Nytida Familia

hAkutboende, Familjehem
Sala, Västmanland
1 av 4 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Vi vänder oss till alla med behov av familjehemsplacering; barn, ungdomar och vuxna. Vi har jour, familjehem samt behandlingsfamiljer som har möjlighet att ta emot placeringar med kriminalitet, drogmissbruk, NPF-diagnoser eller som är placerade enligt LVU § 2. Vi har även kunskap och erfarenhet att möta de som har behov av skydd av olika anledningar och vi har lång erfarenhet av föräldrar och barnplaceringar, samplaceringar. Vi kan erbjuda mobilt behandlings- och utrednings team. Vi arbetar med metoden Steg för steg, en modell för beteendeförändring byggd på delaktighet, transparens och mätbarhet.  Arbete och resultat redovisas till handläggare tillsammans med en månadsrapporten som utgår från BBIC. Den placerade är delaktig i arbetet och allt vi gör är transparent och mätbart. Våra familjer får fortlöpande utbildning i KBT, dokumentation samt ”Ett hem att växa i”. Vi väljer ut våra familjer noggrant och de är alla delaktiga i arbetet. Vi arbetar mycket med umgängen, kan delta i dessa och göra umgängesrapport till handläggare.

Vi har kontor i Sala, Örebro och Hedemora och våra konsulenter utgår från dessa orter.

Om medarbetarna

Våra konsulenter är socionomer och det finns även beteendeterapeut för att möta de barn och ungdomar som har behov av en beteendeförändring. Tillsammans har vi lång erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård. Vi har en blandning av nyutbildade socionomer med färsk kunskap och de som har arbetar längre och har mer erfarenhet. Personalgruppen vill göra skillnad för varje barn vilket ständigt genomsyrar arbetet som utförs.

Visa hela beskrivningen

Lyssna