Nytida Familia familjehem

hFamiljehem och jourhem
Sala, Västmanland
1 av 5 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Nytida Familjehem har en gedigen erfarenhet av konsulentstödd familjehemsvård och vänder oss till barn, ungdomar och vuxna. Vi har jour-, familjehem samt behandlingsfamiljer som bland annat har möjlighet att ta emot placeringar med kriminalitet, drogmissbruk, NPF-diagnoser eller som är placerade enligt LVU § 2. Vi har även kunskap och erfarenhet att möta de som av olika anledningar har behov av skydd samt barn och ungdomar som ska placeras tillsammans med en förälder. I vårt nätverk finns familjehem och jourhem med olika inriktningar och bakgrund, vilket skapar goda förutsättningar att göra en bra matchning inför en placering.

Vi arbetar med metoden Steg för steg, en modell för beteendeförändring byggd på delaktighet, transparens och mätbarhet. Arbete och resultat redovisas till handläggare tillsammans med en månadsrapport som utgår från BBIC. Vi arbetar även vid behov med umgängen och kan delta i dessa samt skapa umgängesrapporter till våra uppdragsgivare.

Vi har kontor i Sala, Örebro och Hedemora.

Kompetenshöjande insatser för våra familjehem

Grundutbildningen Ett hem att växa i hålls regelbundet och vi anordnar löpande föreläsningar och temadagar för våra jourhem och familjehem. Vi erbjuder även kompetensutveckling via vår utbildningsorganisation LÄRA, läs mer här >>.

IVO-tillstånd

Nytida Familia AB har IVO-tillstånd för att bedriva familjehemsvård, i enlighet med LVU, SoL, SoL 4.1.

Om medarbetarna

Våra familjehemskonsulenter har adekvat utbildning, såsom socionomutbildning, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning. Tillsammans har våra familjehemskonsulenter mångårig erfarenhet av familjehemsvård och arbete med placeringar av barn, ungdomar och vuxna med en komplex problematik. Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Medarbetargruppen vill göra skillnad för varje enskild placering, vilket ständigt genomsyrar arbetet som utförs.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Nytida Familia familjehem

Ett barn och en vuxen som sitter vänd från kameran skrattar
Nyheter

“Fler behöver bli familjehem”

De senaste åren har antalet familjehem minskat, samtidigt som antalet barn med behov av familjehem har ökat. Malena Hedlund, verksamhetschef för Nytidas familjehem och vårdnadshavare för två tidigare placerade barn, berättar mer om behovet av att fler behöver bli fler familjehem.
En familj och en sitter i en soffa
Nyheter

Vem kan bli familjehem? – 9 myter och fördomar

På Nytida arbetar vi aktivt för att våra familjehem ska spegla samhället, och välkomnar både ensamstående personer och par att bli familjehem – oavsett ursprung eller sexuell läggning. Här slår vi hål på vanliga myter och fördomar om vem som kan bli familjehem.