Nytida & Enigma

hBoendestöd
Solna, Stockholm

Om verksamheten

Nytida boendestödsteam är med i valfrihetssystemet (LOV) Solna Stad, vilket innebär att du som har rätt till boendestöd själv kan välja oss som utförare. Vi har även uppdrag i bland annat Sundbyberg, Danderyd och Vaxholm. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av visst stöd för att sköta ditt hem, komma igång med olika sysslor eller stöttning vid kontakt med myndigheter kan du får hjälp i form av boendestöd. Du ansöker om stöd hos din socialtjänst i kommunen där du bor. Vi har kontor på adressen Lundagatan 5 där du alltid är välkommen att hälsa på. Vi vänder oss till dig, oavsett vilken målgrupp du kan uppleva dig tillhöra
Bor du i inom Stockholm stad så kan du välja boendestöd hos våra kollegor på följande adress https://nytida.se/verksamheter/nytida-rt-assistans/

Fysisk miljö

Boendestöd utgår ifrån ditt hem, men kan också omfatta stöd i situationer utan för hemmet, för att stärka dig i dina förmåga att klara av vardagen.

Om medarbetarna

Boendestödjarna uppfyller teamets egna krav samt kraven på kompetens enligt avtal med Solna Stad. Vi vill stötta dig till en ökad självständighet och tar därför tillsammans med dig fram enkla och tydliga strategier för att du lättare ska kunna hantera din vardag. Genom struktur och rutiner kan vi hjälpa dig kompensera för kognitiva svårigheter som att till exempel att minnas eller hitta. Vi skriver en individuell plan där vi tillsammans formulerar tydliga mål som vi kontinuerligt följer upp. Vi kan också stötta dig att bryta social isolering, komma igång med aktiviteter eller sysselsättning eller att få stöd i kontakter med både personligt och professionellt nätverk.

Visa hela beskrivningen

Lyssna