Visa alla bilder

hHVB, Stödboende

Egen regi
SoL 7.1.1
Barn & Unga
24
16-25 år

Stödboende i Stockholm

Nytida Boa Mellanvård är ett steg mot eget boende där du som ungdom/ung vuxen kan få stöd och möjlighet att utvecklas i ett eget boende. Vi tänker att insatserna och behoven kan variera men målsättningen med vårt arbete är alltid ett eget boende med så stor självständighet som möjligt.

Individen i fokus

Du får utöver boendet en kontaktperson från personalgruppen som följer, samordnar och anpassar arbetet efter dina behov. Fokus ligger på studier, boendeträning, ekonomi, sociala kontakter, fritidsaktiviteter samt psykisk och fysisk hälsa. Hos oss träffar du personal på uppgjorda tider två till fyra gånger per vecka. En kväll i veckan har vi läxhjälp i vår möteslokal om du behöver extra stöd med dina skoluppgifter. Utöver det kan du nå personal på telefon dygnet runt.

Ungdomar och unga vuxna

Vi vänder oss till dig som är mellan 16-25 år som inte är riktigt redo för självständigt boende. Vi stöttar bland annat ungdomar och unga vuxna som har en problematik kring sociala färdigheter, neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa, tidigare missbruk och/eller kriminalitet samt ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd. Det är socialtjänsten som beslutar om placering hos oss. Vill du veta mer om Nytida BoA Mellanvård är du och din socialsekreterare varmt välkomna på studiebesök till oss!

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Nytida Boa Mellanvård

Våra lägenheter finns runt om i Stockholm. Alla våra lägenheter är grundutrustade och färdiga att flytta in i. Vi har också en träff- och möteslokal vid Zinkensdamm.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Nytida Boa Mellanvård arbetar socionomer och beteendevetare. Personalgruppen arbetar i team där vi tillsammans går igenom och stödjer varandra i det dagliga arbetet. Personalgruppen har även extern handledning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.