hBarn- och ungdomsboende

Egen regi
1
LSS 9§8
Barn & Unga
Autism
5

LSS-boende i Nygård

Nygård är ett LSS-boende som vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år med utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd.

På Nygård stöttar vi dig steg för steg mot att bli allt mer självständig, som en förberedelse inför livet som vuxen. För att kunna ge dig rätt stöd, och ordna passande aktiviteter, tar vi inte bara reda på dina behov utan också vilka starka sidor du har. Vi vill också veta vad du är intresserad av.

Stödperson och genomförandeplan

När du flyttar till Nygård får du en stödperson och tillsammans upprättar vi en genomförandeplan. Planen är till för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver och tillsammans sätter vi upp mål efter behov. Du och din familj har naturligtvis möjlighet att påverka och vi följer tillsammans upp den vid behov men minst en gång i halvåret.

Målet hos oss är att du ska känna trygghet och självständighet och att du ska ha möjlighet att utvecklas enskilt och i grupp. Vi arbetar med att utveckla din förmåga att göra dig förstådd och förmågan att förstå sin omgivning, för att på så sätt kunna öka valfriheten och därmed graden av självständighet. Vi arbetar med en tydliggörande pedagogik, bland annat med bilder och föremål som hjälpmedel för att underlätta din vardag. I alla moment tar vi hänsyn till din rätt till delaktighet och självständighet utifrån din förmåga.

På Nygård får du vara med i ett sammanhang och umgås med andra när du vill det, äta middag, se på TV eller får prova nya aktiviteter och göra utflykter. Vi planerar aktiviteterna efter dina intressen och behov och vi gör saker tillsammans och enskilt. Exempel på aktiviteter kan vara att träna på gym, gå och handla, laga mat, bada, lägga pussel, åka på utflykter, ha en sång- och musikstund eller ett biobesök.

Erbjuder elevplats på Solhagaskolan

Vi gör alltid en noggrann kartläggning för att anpassa boendet utifrån dina individuella behov.

Som boende på Nygård erbjuder vi dig en elevplats på Solhagaskolan i Lödöse, verksamhetens egen fristående skola. Skolan omfattar grundsärskola samt gymnasiesärskola med individuella programmet.

Alla måltider tillagas av oss själva på boendet.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Nygård

Nygårds barn- och ungdomsboende ligger cirka en halv mil utanför Lödöse. Du bor i ett eget rum med badrum och har också en egen utgång till vår trädgård. På boendet finns stort kök och gemensamt vardagsrum. Lödöse har kollektivtrafikförbindelser med Göteborg och Trollhättan och ett mindre köpcentrum med bland annat livsmedelsbutik, pizzeria och frisör.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.