Visa alla bilder

hDaglig Verksamhet

Egen regi
1, 2
LSS 9§10
Vuxna
ADD, ADHD, Aspergers, Autism, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF
30

Daglig verksamhet inom LSS i Norrtälje

Välkommen till vår nyöppnade verksamhet i Norrtälje. Vi erbjuder en individuellt utformad verksamhet utifrån dina drömmar och mål. Tillsammans jobbar vi mot tydliga mål och ett individanpassat schema.

Aktiviteter

Vi kan erbjuda många olika typer av aktiviteter och vi har därför delat upp dem i olika verksamhetsinriktningar: Jobb & Utbildning, Kultur & Skapande, Träning & Hälsa, Djur & Natur, Person & Relation. Aktiviteterna inom de olika inriktningarna bedrivs i grupp eller enskilt allt utifrån dina individuella förutsättningar och målsättningar samt ramar för verksamheten. Verksamhetsinriktningarna innehåller aktiviteter som bedrivs både inne på vår verksamhet och ute på exempelvis en praktikplats, ett gym eller i ett badhus.

Metoder på verksamheten

Verksamheten är inriktad på hemmasittare och arbetar enligt vår Kliv Ut-metod. Det övergripande målet är att skapa möjligheter för den enskilde att bryta sin isolering och formulera konkreta, realistiska och hållbara mål. Metoden tar sin utgångspunkt i Antonovskys teori om ”KASAM”, som beskriver vad som skapar känslan av sammanhang och meningsfullhet i livet. Arbetet innebär att sakta men säkert skapa trygghet för att man på sikt skall våga ta klivet ut från sitt hem och in i ett annat meningsfullt sammanhang. Vi arbetar för att skapa trygga och hållbara relationer och söker förståelse för såväl sociala, psykologiska samt kognitiva faktorer som påverkar personen.

Särskilt fokus: Psykisk hälsa och bryta isolering

Vi erbjuder ett sammanhang för dig som har din psykiska hälsa som den största utmaningen. Här möter du andra i liknande situation. Huvudfokus är att du ska må bättre och hitta strategier för en hållbar vardag och för att nå dina mål.

För dig som hamnat i ofrivillig isolering har vi ett arbetssätt för att stärka dina resurser att komma vidare ut i livet. Genom samverkan, relation, högmotiverande aktiviteter och lösningsfokus kan vi hjälpa till att hitta en väg framåt. Vi kallar arbetssättet för Kliv ut.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Norrtälje

Verksamheten ligger i Norrtälje, i området Grind i stadskärnans utkant. Lokalen ligger på markplan och är ljus med många fönster. Ingången är tillgänglig med ramp samt automatisk dörröppnare. Vi har ett större gemensamt matrum och ett litet kök. I lokalen finns kontor, träningsrum, skapanderum och arbetsrum. Liten WC med dusch samt en HWC. Vi har en liten närbutik, en pizzeria och en skola som närmaste grannar. Promenadavstånd till grönområde och hav. Stadsbussen stannar cirka 250 meter från verksamheten.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Vi som arbetar i verksamheten kallas coacher och har olika utbildningar för att göra den bästa matchningen för dig som har din verksamhet här. På Nytida Resursteamets verksamheter finns bland annat socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och undersköterska/mentalvårdare.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.