hServiceboende

Entreprenad
LSS 9§9
Vuxna
9

Serviceboende i Linköping

Vi ger stöd och service till vuxna personer inom LSS och SoL i deras egna lägenheter. Verksamheternas baslägenhet består av ett allrum med matplats och kök, kontor samt ett jourrum för personal.

Nytidas servicebostäder Linköping drivs på entreprenad med Linköpings kommun som uppdragsgivare och är en beviljad insats från biståndshandläggare. För mer information om Linköpings kommun se www.linkoping.se.

Nytidas servicebostäder Linköping finns på fyra adresser. Baslägenheterna finns på Norgegatan, Ulvåsavägen, Åbylundsgatan, och Göstringsgatan. Övriga lägenheter är utspridda i närområdet. Totalt har vi 40 boende.

Verksamheterna kännetecknas av

- Individen i centrum
- I allt värna om den boende med respekt, integritet och självbestämmande
- Vi tar inte över- vi stödjer den enskilde i att utföra saker själv
- Vår personal finns på plats när den bäst behövs

Vår inriktning/Vi arbetar med

- Kontaktmannaskap
- Enskilda aktiviteter utifrån varje individs intresse och önskemål
- Att se och uppmuntra varje individs möjligheter att utvecklas
- Att bjuda in till anhörigträffar några gånger varje år

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Norgegatan Servicebostad

Hos oss arbetar 21 medarbetare som alla har en vårdutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik