hFamiljehem

Egen regi
LVU, SoL, SoL 4.1
Barn & Unga

Nytida Nåjden tillhandahåller olika former av familjehem.

Vill du skicka en placeringsförfrågan om familjehem, klicka här.

Kraftigt förstärkt familjehemsplacering

Vid en kraftigt förstärkt familjehemsplacering har barnet eller ungdomen så stora behov av vård och omsorg att en vuxen i familjen behöver vara hemma på heltid. Familjehemmet behöver ha ett överskott tids-, utrymmes- och inte minst känslomässigt, för att ge barnet eller ungdomen bästa förutsättningar till en god personlig utveckling.

Vår kraftigt förstärkta familjehemsverksamhet innefattar:

- Professionell handledning till familjehemmen varje vecka via hembesök av våra erfarna familjehemskonsulenter.
- Familjehemskonsulenter med hög tillgänglighet – jour dygnet runt, året om.
- Familjehem med minst en förälder tillgänglig för den placerade på heltid
- Samordning av den unges biologiska och professionella nätverk.
- Insatser till den placerade via konsultläkare och/eller terapeuter (terapi ingår i vårdavgiften).
- Handledning till familjehemmen utifrån ett förhållningssätt som främjar anknytning.
- Grundutbildningen ”Ett hem att växa i” hålls regelbundet och vi anordnar löpande föreläsningar och temadagar i samtliga regioner.
- Avlastning för familjehemmet vid behov, där bedömning gjorts att det är till fördel för den placerade.

Jourhem

Ett jourhem är redo att med kort varsel ta emot ett barn eller en ungdom som akut behöver en placering. Ibland handlar det om en kortare period på bara ett par dagar men placeringen kan också vara upp till tre veckor. Därefter kan den övergå i en familjehemsplacering.

Kvalitetscertifierade

Sedan 2015 är Nytida Nåjden kvalitetscertifierade av RFF (Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård). 

IVO tillstånd

Nytida Nåjden har IVO tillstånd för att bedriva familjehemsvård.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Nytida Nåjden

Våra familjehemskonsulenter har adekvat utbildning, så som socionomutbildning, beteendevetare eller likvärdig utbildning. Samtliga familjehemskonsulenter har även genomgått handledarutbildning. De har mångårig erfarenhet av familjehemsvård och arbete med placeringar av barn och ungdomar med en komplex problematik. Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att familjehemmet ska kunna erbjuda vad barnet behöver, har familjehemmet varje vecka handledning av familjehemskonsulenten. Dessa är tillgängliga via jour dygnet runt, året om.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik