Kontakt under jul- och nyårshelgerna

Behöver du en placering med kort varsel
24-26/12, 28-31/12 samt 1/1 och 4-6/1?

Kontakt under jul- och nyårshelgerna

060-17 04 24  

hFamiljehem

Egen regi
LVU, SoL, SoL 4.1
Barn & Unga

Vi på Nytida Nåjden har drygt 20 års erfarenhet av kraftigt förstärkt familjehemsvård. Vår främsta målgrupp är barn och ungdomar med komplex psykosocial problematik. Nytida Nåjden har dessutom god kompetens kring familjehemsvård av förälder och barn, placeringar med särskilt skyddsbehov och av ensamkommande flyktingbarn.

Med kombinationen av vardagsmiljö i familjehem och professionellt stöd jobbar vi konsekvent mot målet att barnet eller den unge ska kunna leva ett självständigt liv.

Kraftigt förstärkt familjehem

Vår kraftigt förstärkta familjehemsverksamhet innefattar:

- Professionell handledning till familjehemmen varje vecka via hembesök av våra erfarna familjehemskonsulenter.
- Familjehemskonsulenter med hög tillgänglighet – jour dygnet runt, året om.
- Familjehem med minst en förälder tillgänglig för den placerade på heltid
- Samordning av den unges biologiska och professionella nätverk.
- Insatser till den placerade via konsultläkare och/eller terapeuter (terapi ingår i vårdavgiften).
- Handledning till familjehemmen utifrån ett förhållningssätt som främjar anknytning.
- Grundutbildningen ”Ett hem att växa i” hålls regelbundet och vi anordnar löpande föreläsningar och temadagar i samtliga regioner.
- Avlastning för familjehemmet vid behov, där bedömning gjorts att det är till fördel för den placerade.

Vill du bli familjehem?

Vill du veta mer om att bli familjehem, kontakta Henrik Molina, familjehemssamordnare, tel: 070-230 90 12, henrik.molina@nytida.se.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Nåjden

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik