Visa alla bilder

hHVB

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
5
15-21 år

Munkedal HVB är ett boende med fem platser som riktar sig till flickor i åldrarna 15 till 21 år med beteende- eller självskadeproblematik, ofta i kombination med en underliggande neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De ungdomar som kommer till oss lever ofta med olika destruktiva beteenden och svårigheter att klara sin skolgång. Många har en neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrum. En placering kan också bli aktuell när familjen behöver stöd under en kortare eller längre period. I vissa fall kan man placeras hos oss och samtidigt genomgå en neuropsykiatrisk utredning. Självklart arbetar vi i nära samarbete med både föräldrar och handläggare. Vi har sjuksköterska kopplad till vår verksamhet.

På Munkedal arbetar vi utifrån modellen Steg för steg som bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet. Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Tillsammans med ungdomarna arbetar vi därför för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del. Målet är att ungdomarna vid avslutad behandling ska leva ett meningsfullt liv med ökad livskvalitet och att de ska ha lärt sig sociala och praktiska färdigheter.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån en tillämpad beteendeanalys som följer en tydligt angiven process med givna metodologiska steg. Innehållet i behandlingen och val av interventioner baseras alltid på den inledande beteendeanalysen. Problembeteenden identifieras, därefter görs en prioritering av var vi börjar. Det prioriterade beteendet mäts, för att få reda på hur stort problemet är, innan analysen av beteendets funktion tar vid. Interventioner (åtgärder) bestäms och genomförs tillsammans med ungdomen. Därefter utvärderar vi och följer upp effekterna av interventionerna (åtgärderna). Socialtjänst, ungdomen själv och dennes vårdnadshavare är delaktiga i processen och får ta del av de grafer som kommer att illustrera framgång och eventuella svårigheter. Varje processteg har sina rutiner med angivet mål och syfte.

Munkedal HVB var tidigare en del av Stöd & Resurs men ingår nu i Nytida.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Munkedal HVB

I ett lugnt bostadsområde i det lilla samhället Munkedal ligger vårt HVB-hem. Boendet har fem ungdomsrum, två personalsovrum, ett kontor, kök, tvättstuga, samt ett stort vardagsrum Med gångavstånd till Munkedals centrum, samt goda reseförbindelser till såväl kusten som Göteborg och Uddevalla, finns bra möjligheter till studier och sysselsättning i närområdet. Här finns plats för fem ungdomar varje rum är nyrenoverat och fräscht. I anslutning till huset finns en härlig altan samt en trädgård på hela 900 kvadratmeter med ett nybyggt växthus.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Vi har en hög kontinuitet i personalgruppen och värdesätter egenskaper som lyhördhet, engagemang, värme och humor. Personalgruppen består av åtta medarbetare där enhetschefen har en samordnande funktion. Verksamheten bemannas av två till tre personal per dag, anpassat efter behov. Vi har sjuksköterska kopplad till vår verksamhet. Våra medarbetare får kontinuerlig handledning och fortbildning utifrån aktuell forskning och vetenskap och har goda kunskaper och erfarenheter inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg och sjuksköterska- eller socialpedagogsutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.