HVB Munkedal för flickor

hBehandlingshem, HVB
Munkedal, Västra Götaland
1 av 6 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

HVB Munkedal är ett mindre behandlingshem med 5 platser. Målsättningen här är att den unge efter avslutad behandling får en ökad livskvalitet.

Målgrupp

HVB Munkedal vänder sig till flickor i åldern 15-20 år. De ungdomar som placeras på Munkedal har ofta:

- Psykosocial problematik
- Riskbeteende och normbrytande beteende
- Hög skolfrånvaro

Ungdomarna kan också ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som försvårar problematiken.

Så här arbetar vi

På Munkedal arbetar vi utifrån modellen Steg för steg.

Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:

- Bestämda kostvanor
- Träning i dygnsrytm
- Daglig motion
- Systematiserad fritidsträning med exponering för nya aktiviteter
- Tydliga rutiner

Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.

Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.

Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten.

Metoder och förhållningssätt

De metoder och förhållningssätt vi arbetar med är:

- Steg för steg
- MI
- Lågaffektivt bemötande
- Kris- och traumautbildning
- Tydliggörande pedagogik
- KBT
- ART/Repulse

Familj och nätverk

För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och/eller bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Vi initierar och deltar vid regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

Fysisk miljö

HVB-verksamheten ligger i en fristående villa i ett lugnt bostadsområde i det lilla samhället Munkedal. Med gångavstånd till centrum, samt goda reseförbindelser till såväl kusten som Göteborg och Uddevalla, finns bra möjligheter till studier och sysselsättning i närområdet.

I anslutning till huset finns en härlig altan samt en trädgård.

Om medarbetarna

Vi eftersträvar en personalgrupp sammansatt av olika utbildningsbakgrund, ålder och kön för att möta olika behov av stöd hos barnen och ungdomarna. Exempel på utbildningsbakgrund för medarbetarna i verksamheten är socialpedagog och KBT-terapeut. Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Via vår egen utbildningsorganisation LÄRA (lara.se) vidareutbildar vi våra medarbetare inom ovan nämnda diagnoser, metoder och förhållningssätt samt eventuell tillkommande problematik. Via LÄRA anordnar vi även handledning för fortsatt kompetensutveckling eller för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Munkedal HVB

Lyssna