hHVB

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
6

Stöd genom flera insatser samtidigt

Möllan vänder sig till ungdomar mellan 13 och 17 år med psykosocial problematik ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser. Verksamheten bedrivs utanför en liten ort i Hörby där vi även har ett nära samarbete med Frostaskolan som erbjuder anpassad skolundervisning. För ungdomar som har gått ut högstadiet men har behov eller en önskan om att fortsätta studera finns även Hörby lärcenter.

På Möllan möter du en multimodal behandlingsmetodik. Det innebär att vi arbetar parallellt med utbildning, sociala och medicinska insatser och beteendeträning. Vi arbetar med att skapa rutin gällande kost, motion och övriga aktiviteter som ingår i din vardag. Vi kan även hjälpa dig att hitta strategier för impulskontroll och känsloreglering.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån vårdplanen och bryter ner denna i en genomförandeplan som du är delaktig i att utforma. En stor del av arbetet kring dig handlar om att hitta en daglig struktur med rutiner, tydlighet och förutsägbarhet. Detta innebär bland annat en god dygnsrytm och daglig sysselsättning i form av skola eller praktik.

Hos oss får du också hjälp till en meningsfull fritid med olika slags aktiviteter efter dina önskemål, intressen och förutsättningar. Vår verksamhet bygger på principer från FN:s barnkonvention samt Socialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga i socialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum.

Aktiviteter

Varje vecka har vi inplanerade aktiviteter som träning, simning, promenader med mera där du är delaktig i vilka val vi gör. Varje söndag får du ett individuellt utformat veckoschema utifrån dina behov.

Måltider

Alla måltider lagas på plats av både personal och ungdomar och vi äter tillsammans i det gemensamma utrymmet. Du serveras dagens tre huvudmål samt mellanmål.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Möllan

Fysisk miljö och faciliteter

Möllan är omgivet av vacker natur och har utsikt över skånska slätten. Alla lägenheterna ligger i markplan. Du bor i en egen lägenhet på cirka 30 kvadratmeter med toalett, dusch, kylskåp och uteplats. Lägenheten är basmöblerad men tillsammans med personal har du möjlighet att göra den lite mer personlig utifrån din smak. Gemensamma utrymmen är kök, vardagsrum och trädgård med uteplats och grill.

Kommunikationer, service och miljö

Vi har nära till såväl strövområden som service i form av frisör, fotvård, vårdcentral, butiker med mera. I närheten har vi även Ringsjön dit vi gärna åker till för att grilla och bada. Vid behov får eleverna skjuts av personalen.

Om medarbetarna

På Möllan finns cirka 10 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Hälso- och sjukvård: sjuksköterska, samverkan med bland annat externa läkare, psykologer, psykiatriker och resurser för rehabilitering.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.