Visa alla bilder

hHVB

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
9
13 t.o.m. 17 år

Nytida Möllagården Axet är ett behandlingshem som ligger i Hörby.

Målsättningen är att den unge efter avslutad behandling får en ökad livskvalitet.

Målgrupp

HVB Möllagården Axet vänder sig till pojkar och flickor i åldern 13-17 år med socialt nedbrytande beteende i form av:

- Psykosocial problematik
- Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
- Utåtagerande beteende
- Riskbeteende och normbrytande beteende
- Hög skolfrånvaro

Så här arbetar vi

På Möllagården arbetar vi utifrån modellen Steg för steg.

Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:

- Bestämda kostvanor
- Träning i dygnsrytm
- Daglig motion
- Systematiserad fritidsträning med exponering för nya aktiviteter
- Tydliga rutiner

Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.

Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.

Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten.

Metoder och förhållningssätt

De metoder och förhållningsätt vi arbetar med är:

- Steg för steg
- Lågaffektivt bemötande
- MI

Utredning

Det finns möjlighet till extern utredning under den tid den unge är placerad på Möllagården. Via våra externa samarbetspartners kan legitimerad läkare och legitimerad psykolog göra utredningar och svara på frågeställningar mellan utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och övriga tillstånd som omfattar psykisk ohälsa, psykiatriska tillstånd och kliniska tillstånd som exempelvis depression. Läkare och psykolog träffar den enskilda ungdomen och handleder personal som observerar och samlar in information.

Familj och nätverk

För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och/eller bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Möllagården

Möllagården är omgivet av vacker natur och har utsikt över skånska slätten. Verksamheten är fördelat i två fristående hus med boenderum i båda husen. Boenderummen är stora och har toalett och dusch, kylskåp och uteplats. Det finns en trädgård med uteplats och grill.

Vi har nära till såväl strövområden som service i form av frisör, vårdcentral och butiker. I närheten har vi även Ringsjön dit vi gärna åker till för att grilla och bada.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram och KY-utbildning inom social omsorg.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.