Visa alla bilder

hHVB

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
12
13-18 år

Stöd genom flera insatser samtidigt

HVB Möllagården Axet vänder sig till ungdomar från 13 år upp till 18 år. Ungdomarna kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykosocial problematik, viss kriminalitet, ofta hamna i konflikter med människor i sin omgivning samt ha en hög skolfrånvaro. Vi har möjlighet att ta emot 12 platser fördelat på två enheter samt 1 närliggande lägenhet tillgänglig för båda enheterna.

På Möllagården arbetar vi utifrån modellen Steg för steg som bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet. Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Tillsammans med ungdomarna arbetar vi därför för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del. Målet är att ungdomarna vid avslutad behandling ska leva ett meningsfullt liv med ökad livskvalitet och att de ska ha lärt sig sociala och praktiska färdigheter.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån en tillämpad beteendeanalys som följer en tydligt angiven process. Innehållet i behandlingen och val av åtgärd baseras alltid på beteendeanalysen. Problembeteenden identifieras, därefter görs en prioritering av var vi börjar. Det prioriterade beteendet mäts, för att få reda på hur stort problemet är, innan analysen av beteendets funktion tar vid. Åtgärder bestäms och genomförs tillsammans med ungdomen. Därefter utvärderar vi och följer upp effekterna av åtgärderna. Ungdomen själv, dennes vårdnadshavare och socialtjänst är delaktiga i processen som har sina rutiner med angivet mål och syfte.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och MI i vårt dagliga arbete. MI står för motivational interviewing och är en personcentrerad samtalsstil som riktar sig till att uppnå en ökad motivation till beteendeförändring. MI innebär icke-konfrontativa samtal om motivation och förändring.

Vi erbjuder återfallsprevention, sorgbearbetning och ART (Aggression Replacement Training.) Målet med ART är att ersätta aggressivitet med social kompetens.

Utöver detta erbjuder vi kunskapsgrupp, skapandegrupp och olika aktiviteter utifrån ungdomarnas intresse och behov.

Utifrån vårdplanen upprättar vi tillsammans med ungdomarna en genomförandeplan. Socialtjänst och vårdnadshavare får varje månad en rapport i BBIC-format om behandlingens fortskridande och dess effekter. Vår verksamhet bygger på principer från FN:s barnkonvention samt Socialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga i socialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Möllagården

Möllagården är omgivet av vacker natur och har utsikt över skånska slätten. Alla lägenheterna ligger i markplan. Du bor i en egen lägenhet på cirka 30 kvadratmeter med toalett, dusch, kylskåp och uteplats. Lägenheten är basmöblerad men tillsammans med personal har du möjlighet att göra den lite mer personlig utifrån din smak. Gemensamma utrymmen är kök, vardagsrum och trädgård med uteplats och grill.

Kommunikationer, service och miljö

Vi har nära till såväl strövområden som service i form av frisör, fotvård, vårdcentral, butiker med mera. I närheten har vi även Ringsjön dit vi gärna åker till för att grilla och bada. Vid behov får eleverna skjuts av personalen.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Möllagården finns cirka 10 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Vi har sjuksköterska kopplad till vår enhet.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.