Visa alla bilder
360 panorama

hHem för viss annan heldygnsvård

Egen regi
SoL 7.1.3
Vuxna
39
21+ år

Vård- och rehabiliteringshem vid Alingsås

Nytida Mjörnviksholm är ett vård- och rehabiliteringshem för vuxna personer med psykiska funktionshinder. Vi har ett stort klientfokus och arbetar tillsammans med klienten för att skapa en delaktig i så väl Behandling, rehabilitering och vardag. Mjörnviksholm är beläget i en naturskön miljö strax utanför Alingsås, mitt i hjärtat av Västra Götaland.

Målgrupp

Vår målgrupp är kvinnor och män över 21 år med psykiska funktionshinder främst med psykossjukdom men även personer med neuropsykiatriskt funktionshinder, samsjuklighet eller stort vård- och stöd behov.. Här behandlas och rehabiliteras personer under olika lagrum som LPT, LRV eller SoL och det finns sedan många år ett gott samarbete med rättspsykiatrin. Utgångspunkten är att klientens behov av stöd och hjälp ska kunna tillfredsställas, oberoende av vilken diagnos klienten har.

Tillstånd

Mjörnviksholm har tillstånd för "Viss annan heldygnsvård" enligt SoL (Socialtjänstlagen) 7.1.3.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Mjörnviksholm

Nytida Mjörnviksholm har 39 platser och erbjuder tre olika boendeformer. I huvudbyggnaden finns 15 rum, nio med egen dusch och toalett. I annexet finns 17 rum med egen ingång och uteplats. Alla rum har egen dusch och toalett. I en närbelägen villa finns plats för sju personer, det är mycket hög boendestandard i ett gruppboende.

Mjörnviksholm omges av en park med vackra promenadvägar och har egen strandtomt med tillhörande sjöstuga, här ges möjlighet att låna båt för fiske i sjön Mjörn. I huvudbyggnaden finns flera salonger för social gemenskap och i aktivitetshuset finns möjlighet till daglig sysselsättning, aktivitet och social samvaro.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Personalen har mångårig kompetens och det finns professioner som specialistsjuksköterskor i psykiatri, behandlingssamordnare/socionom, terapeut (steg 1), arbetsterapeut och undersköterskor. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt. För bästa kontinuitet för klienten sker fortsatt kontakt med dennes befintliga öppenvårdsmottagning och läkare. Här finns möjlighet till digitala möten men givetvis är personalen behjälpliga med stödja den enskilde genom att resa för fysiska möten. Många av behandlingspersonalen har minst 50 timmars kognitiv utbildning och samtliga är utbildade i MI, CAN-skattning. Det finns kompetens inom olika metoder och behandlingsverktyg och för att nämna några så finns till exempel IPT-k, ÅP, HAP, ESL; WHODAS och ASI. Verksamhetens arbetsterapeut ger möjlighet till kartläggning och utredning av den enskildes förmåga och behov.

Det sker kontinuerlig fort- och utbildning samt handledning till personalen. Övrig personal som tjänstgör är verksamhetschef, bitr. verksamhetschef, administratör, kökspersonal (verksamheten har ett eget kök), lokalvårdare och fastighetsskötare.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.