hStödboende, Öppenvård

Egen regi
SoL
Barn & Unga, Vuxna
stödboende 16-20 år, öppenvård 16-30 år

Nytida Målet Norrköping arbetar med unga och vuxna med missbruk, kriminalitet, psykosocial problematik och psykisk ohälsa. Vi arbetar med MI (motiverande samtal) som förhållningssätt för att skapa strukturer och rutiner till grund för färdighetsträning. Våra fyra huvudinriktningar är boende, sysselsättning, fritid och nätverk.

Nytida Målet har tillstånd för stödboende 16-20 år och för öppenvård 16-30 år. Våra lägenheter finns i Norrköping, Söderköping och Finspång. Husdjur är välkomna!

Våra coacher tar utgångspunkt i styrkor och möjligheter hos våra klienter. Vi tror på att man mår bäst när man får ingå i ett sammanhang och vår erfarenhet är att relationen är den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt förändringsarbete.

Våra coacher har kunskap och erfarenhet av vad som kan begränsa livet och har förmåga att gå bredvid klienten på resan mot en förändrad livssituation. Med hjälp av olika metoder, och individuella genomförandeplaner anpassas insatsen utifrån den enskildes behov.

Vi arbetar alltid med relationen i fokus – med stöd av ett kunskapsbaserat synsätt. De evidensbaserade metoder vi använder oss av utgår från vetenskaplig forskning, professionell expertis och klientens erfarenheter, såsom MI, KBT, CRA, ACT, Met och ÅP.

Vi utvärderar och följer upp med hjälp av bland annat ASI för att kunna bli ännu bättre.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Målet Norrköping

Våra lägenheter finns i Norrköping, Söderköping och Finspång. Husdjur är välkomna!

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.