hÖppenvård

Egen regi
SoL
Barn & Unga

Nytida Målet Luleå arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet. Genom träningslägenheter och kognitiva metoder med stöd i tryggheten av boende, sysselsättning, fritid och nätverk hjälper vi dig på rätt väg i livet.

Målet i Luleå har varit verksamma sedan 2003. Vi bedriver huvudsakligen vår verksamhet i den unges närmiljö tillsammans med ett professionellt nätverk som stöd.

För personer med missbruksproblem krävs det en uppvisad drogfrihet för att kunna bli aktuell för Målets boendestöd.

Vi stärker ungdomen genom "de fyra benen"

Utgångspunkten för ett lyckat förändringsarbete är att vi utgår från de s.k. fyra benen:

- Boende
- Sysselsättning
- Fritid
- Nätverk.

När dessa delar är på plats, finns goda möjligheter för ett stabilt och tryggt liv.

Praktikplatser

Nytida Målet har arbetsplatser med erfarna handledare som vi har haft ett gott samarbetat med under åren. Vi har dels färdiga platser men ordnar även nya platser med tanke på vad som passar och fungerar för den unge.

Varje vecka följer vi upp våra ungdomar på arbetsplatsen och har regelbundna uppföljningsmöten med praktikant och handledare. Är man på en arbetsplats under en längre tid får man ett intyg, en referens och har tagit ett stort kliv på väg in i arbetslivet. En del lyckas även hitta sin nya arbetsgivare här.

Vi ser möjligheterna

Nytida Målet har sedan 1998 år hjälpt unga och vuxna att komma vidare i sina liv. Vi utgår från grundtanken att alla duger och att varje individ har förutsättningar att växa. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Tillsammans med våra coacher får varje ung människa chans att hitta sammanhang och situationer där de känner sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

Framgångsrikt alternativ

Vi arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på grund av psykosociala påfrestningar, som har det besvärligt på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet. Gemensamt för dessa unga människor är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand. Nytida Målet är det framgångsrika alternativet till institutionsvård.

Målet erbjuder missbruksbehandling i öppenvård där vår inriktning är kognitiva metoder så som CRA, Haschpreventionsprogrammet och ÅP (återfallsprevention).

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Målet Luleå

Vårt kontor är beläget i gamla riksbankshuset, Kyrkogatan 12, som ligger mitt i centrala Luleå med goda parkeringsmöjligheter.

Lägenheter till våra ungdomar finns i dagsläget i Luleå och Boden. Lägenheterna är s.k. träningsboenden med specifika boenderegler där social träning ingår utifrån problematik .

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.