hStödboende, Öppenvård

Egen regi
SoL
Barn & Unga

Nytida Målets öppenvård i Kristianstad/Kronoberg arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet. Vi bedriver vår verksamhet huvudsakligen i den unges närmiljö.

Gemensamt för dessa unga människor är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand. Nytida Målet är det framgångsrika alternativet till institutionsvård.

Vi ser möjligheterna

Målet har sedan 1998 år hjälpt unga och vuxna att komma vidare i sina liv. Vi utgår från grundtanken att alla duger och att varje individ har förutsättningar att växa. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Tillsammans med våra ungdomscoacher får varje ung människa chans att hitta sammanhang och situationer där de känner sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

Behandlingar

 • Familjeproblem
 • Kriminalitet
 • Metoder öppenvård
 • Missbruk
 • Neuropsykiatriska problem
 • Praktikplats inom öppenvården
 • Psykosociala problem
 • Skolproblem
 • Sociala problem
 • Träningslägenhet & stöd i boende
 • Stäng
  Visa hela beskrivningen

  Mer information om Målet Kristianstad

  I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

  Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik