hStödboende, Öppenvård

Egen regi
SoL
Barn & Unga

Nytida Målet Göteborg arbetar med ungdomar och unga vuxna med olika former av psykosocial problematik. Det kan till exempel handla om missbruk eller psykisk ohälsa, unga ensamstående föräldrar i behov av extra stöd och ensamkommande flyktingbarn.

Gemensamt för dem som kommer i kontakt med Nytida Målet är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand. Vårt grundläggande mål är att erbjuda en väg till en trygg och stabil tillvaro.

Målet har sedan 1998 år hjälpt ungdomar och unga vuxna att komma vidare i sina liv. Vi utgår från grundtanken att alla duger och att varje individ har förutsättningar att växa och utvecklas. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Tillsammans med våra kontaktpersoner får varje ung människa chans att hitta sammanhang och situationer där de får känna sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

På Nytida Målet får varje person två kontaktpersoner som tillsammans med den unge arbetar utifrån fem livsområden.

Behandlingar

- Familjeproblem
- Kriminalitet
- Missbruk
- Neuropsykiatriska problem
- Praktikplats inom öppenvården
- Psykosociala problem
- Sociala problem
- Träningslägenhet & stöd i boende
Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Målet Göteborg

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik