hServiceboende

Egen regi
LSS 9§9
Vuxna
Autism
12

Mix av storstadskänsla och grönområden

LSS-serviceboendet Majorsvägen vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Individen i fokus

Målet för oss som arbetar här är att bidra till att du får en både trygg och stimulerade vardag. Tillsammans gör vi en genomförandeplan som tar upp dina behov och våra insatser. Planen beskriver hur du tar steg för steg mot att bli ännu mer självständig. Hur vi planerar för dina dagliga sysslor och aktiviteter hänger naturligtvis samman med dina behov. Men vi tar också stor hänsyn till dina starka sidor, dina intressen och vad du drömmer om. Vi arbetar med visuell pedagogik och ett lågaffektivt bemötande och respekterar dina speciella förutsättningar.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Majorsvägen

Serviceboendet ligger i ett område som är en blandning av storstadskänsla och grönområden för rekreation och idrott. Du bor i en egen lägenhet, designad med ekparkett, svart klinker och väggar målade i vitt. I Barkarbystaden finns service, butiker, matställen och annat som hör en stad till.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.