hDaglig Verksamhet

Egen regi
1
LSS 9§10
Vuxna
Aspergers, Autism

Lunda daglig verksamhet erbjuder arbetslivsinriktade verksamheter för dig från 16 år och uppåt. Vi kartlägger dina unika intressen och kompetenser – och därmed kan vi erbjuda en anpassad, strukturerad och meningsfull tillvaro varje vardag i veckan. Målet är att bidra till en personlig utveckling och främja din delaktighet i samhället. På sikt är syftet alltid att maximera dina möjligheter.

Vi erbjuder: coaching till praktikplatser, teater- och tidningsverksamhet, gemensamma måltider, motion och hälsa.

Att få pröva sig fram i arbetslivet är ett viktigt steg i processen mot att skaffa en yrkesidentitet och därmed växa som människa. Därför gör vi allt för att hitta praktikplatser som på bästa möjliga sätt svarar mot de önskemål och intressen som du har.

Lunda daglig verksamhet var tidigare en del av Stöd & Resurs men ingår nu i Nytida.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Lunda

Verksamheten ligger på en mysig gata, på markplan i ett bostadsområde. Det är en kort promenad från Solna Centrum tunnelbanestation, det går även bussar i nära anslutning till lokalen.

Lokalen består av sällskapsrummet där det finns plats för olika gemensamma aktiviteter. Det finns även ett arbetsrum med flera arbetsplatser för den som vill sitta enskilt.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

I personalgruppen finns flera beteendevetare, en socialpedagog samt personer som studerat socialpsykiatri och pedagogik. Alla har lång erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrum. Med tanke på våra specialinriktningar har vi kompletterat med litteraturvetare, manusförfattare och skådespelare i vår personalgrupp.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.