hGruppbostad

Entreprenad
Vuxna
15

I Upplands Väsby finns Lokevägens gruppbostad för 15 boende med personal dygnet runt.

Våra metoder är kunskapsbaserade och psykopedagogiska, och inriktade på rehabilitering och återhämtning. Vårt arbete utgår från fyra lika viktiga komponenter: ett gott bemötande, social färdighetsträning, den aktiva dagen, samverkan

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Lokevägens gruppboende

Hos oss arbetar 6 medarbetare som är utbildade omvårdspersonal. Utöver det har vi även en sjuksköterska kopplad till verksamheten.

Utöver svenska talar vi även engelska, finska, spanska, kroatiska, bosniska och serbiska.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik