hBehandlingshem, HVB

Egen regi
SoL
Vuxna
13

Behandlingshem för drog- och alkoholberoende

Nytida Lindalen är ett behandlingshem som erbjuder professionell behandling för män av alkohol- och drogmissbruk med hjälp av 12-stegsbehandling. På Lindalen erbjuds en fem veckor lång primärbehandling. Vi erbjuder också abstinensbehandling. Vi har 13 platser enligt tillstånd.

För dig med alkohol- eller drogproblem

Nytida Lindalen är ett behandlingshem för människor med beroendeproblematik, exempelvis med alkohol eller droger. Vi möter och vägleder dig utifrån där du är, med vetskapen om att du som individ är expert på ditt eget liv.

Primärbehandling för män

Vår primärbehandling är 5 veckor lång. Programmet grundar sig på Minnesotamodellens Tolvstegsprogram. Vår utgångspunkt är att ett beroendetillstånd är en livslång (kronisk), fortskridande och dödlig men behandlingsbar sjukdom. Tillfrisknande under drogfrihet sker inom alla livsområden, psykiskt, fysiskt, socialt och själsligt. Individens eget ansvar och förmågor betonas. Beroendesjukdomens yttringar påverkas av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

Behandlingen sker i första hand i grupp, den är kognitiv, konsekvens- och lösningsinriktad med fokus på att individen ska upphöra med sitt användande av alkohol och narkotika och bryta sin destruktiva livsstil med en klart uttalad riktning mot AA/NA som den verksamma behandlingen på sin sjukdom. Vi fokuserar även på de känslomässiga svårigheter som behöver tas om hand, för att inte drogen ska behöva vara ett alternativ i en framtid.

Hur går det till?

Fokus på primärbehandlingen är att du ska avsluta användandet av alkohol och narkotika och bryta den destruktiva livsstilen. Detta sker genom en klart uttalad riktning mot AA/NA som den verksamma behandlingen.

Tillfrisknande under drogfrihet sker inom alla livsområden, psykiskt, fysiskt, socialt och själsligt. Individens eget ansvar och förmågor betonas.

Beroendesjukdomens yttringar påverkas av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

- Här genomgår du en behandling på fem veckor grundad på 12-stegsmodellen.
- Behandlingen sker i första hand i grupp, den är kognitiv, konsekvens- och lösningsinriktad.
- Vi fokuserar på de känslomässiga svårigheter som behöver tas om hand, för att inte drogen ska behöva vara ett alternativ i en framtid.

Mer om Lindalen

Lindalen är beläget strax utanför Hudiksvall i Forsa, Hälsingland. Vår behandling bygger på AA/NA:s 12-stegsprogram, den s.k. Minnesota-modellen.

Övergripande så finns våra verksamheter i Hudiksvalls omnejder i fyra hus med olika inriktning, beroende på vart i behandlingen du befinner dig. Dessa är Lindalen, Håsta, Linneagården och Klaragården. Vi skiljer män och kvinnor åt i behandling på alla enheter förutom på abstinensavdelningen.

- Avgiftnings-/abstinensbehandling
- Primärbehandling
- Fördjupad behandling och utsluss

I alla behandlingsprogrammen ingår motivationsprogram.

Som komplement till dessa tre huvudbehandlingar som i sig i vissa fall består av flera behandlingssteg erbjuder Nytida Lindalen:

- eftervård
- anhörigprogram
- program om kriminell livsstil (som del i behandling eller för utomstående).
Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Lindalen Behandlingshem

Våra verksamheter finns i Hudiksvalls omnejder i fyra hus med olika inriktning, beroende på vart i behandlingen du befinner dig.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Lindalen arbetar sjuksköterskor med specialistkompetens, alkohol- och drogterapeuter, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter och servicepersonal liksom specialistläkare, auktoriserad socionom och kognitiv psykoterapeut.

Här finns den kompetens som behövs för att du ska komma på fötter och få en stabil grund att stå på i ditt fortsatta liv.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.