Kung Saga anpassad gymnasieskola

hAnpassad gymnasieskola, LSS-fritids
Hägersten, Stockholm
1 av 5 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Kung Saga Gymnasium är den lilla skolan för dig som gillar musik, teater, dans och bild. Tycker du om att skriva låtar, spela in i studio, måla eller uppträda inför publik i en större ensemblegrupp, då ska du söka till oss. Kung Saga Gymnasium är den anpassade gymnasieskolan där du kan vara med och påverka din egen skolgång, framtid och samhället du lever i. Vi jobbar med teater, musik, bild och dans kombinerat med de teoretiska ämnena för att göra undervisningen så konkret och lustfylld som möjligt för dig som elev.

På Kung Saga Gymnasium kan du välja att läsa på det estetiska nationella programmet eller det estetiska individuella programmet inom den anpassade gymnasieskolan.

Det nationella programmet

Det nationella programmet innehåller kurser i svenska, engelska, matematik och naturkunskap och dessutom ska du praktisera på arbetsplatser (APL) under 22 veckor. De programfördjupande ämnena har en tydlig arbetslinje där skolan arbetar tillsammans med dig för framtiden.

Kung Saga riktar undervisningen mot samhället som vi lever och verkar i, så att du skall vara rustad att kliva ut i ditt vuxenliv efter fyra lärorika år på skolan. Efter avslutad gymnasieutbildning är du redo att delta i och driva olika konstnärliga projekt, för fortsatta studier eller arbete inom det konstnärliga området. Du är även tränad i att framträda för människor, har en bred kunskap inom olika konstnärliga uttryck och har god självkännedom – färdigheter som är användbara inom en mängd olika områden på arbetsmarknaden. Du kommer att vara redo för vuxenlivet.

Det individuella programmet

På det individuella programmet utgår vi från dig i all undervisning. Du arbetar med att ta en självklar plats i vårt samhälle och du är en del i att påverka för en bättre framtid. Du arbetar i teman och ämnesövergripande i de olika ämnesområdena: estetisk verksamhet, språk och kommunikation, idrott och hälsa, natur och miljö, hem- och konsumentkunskap samt individ och samhälle.

Fysisk miljö

I skolan och på fritids (KTT) har vi tillgång til inspelningsstudio, musiklokal med många olika instrument, dansstudio med spegelvägg och en stor sal med en scen och stor duk för bild- och filmvisning.
Varje elev har tillgång till en ipad och vid behov används skärmar för att dela av arbetsplatsen i klassrummet.

Kung Saga Gymnasium delar lokaler med Midsommargården, granne med Konstfack vid populära Telefonplan endast två minuters promenad från tunnelbanan. Midsommargården är ett aktivt kulturhus med charmiga 40-tals lokaler där möten och samarbeten mellan våra elever och andra faller sig naturligt. I huset finns även kommunalt bibliotek och Hemköp samt apotek.

Kung Saga fritids (KTT)

Kung Saga erbjuder sina ungdomar Fritids (KTT) på morgnar och eftermiddagar samt under skollov. Vi arbetar för ungdomarnas rätt till ett socialt sammanhang med kompisar och en rolig och meningsfull fritid. Vi jobbar med teater, musik, bild och dans liksom i skolan. Ni som är intresserade av fritids kontaktar er biståndshandläggare som då skickar en beställning till oss. Varmt välkomna!

Om medarbetarna

På Kung Saga Gymnasium finns 25 medarbetare. Bland vår medarbetare finns dramapedagoger och personal som är utbildad inom konst, musik samt musik- och mediaproduktion.

Klara Elevhälsa vår samarbetspartner

Klara Elevhälsa stödjer skolan i det viktiga elevhälsoarbetet och vårt mål är att bedriva Sveriges bästa elevhälsa. Vi vet att när eleverna mår bra, når de också goda resultat. På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid och det är vi glada för att denna skola gör. Klara arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

 

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Kung Saga Gymnasium

Lyssna