Nyöppnat

hDaglig Verksamhet

Egen regi
1
LSS 9§10
Vuxna
ADD, ADHD, Aspergers, Autism, Downs syndrom, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF
30

Nytida Kung Saga daglig verksamhet erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter och sysselsättning där de individuella behoven står i centrum.  Vårt arbetssätt bygger på tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och anpassad kommunikation.  Du får ta del av våra inriktningar:

- Jobb & utbildning
- Kultur & skapande
- Träning & hälsa
- Djur & natur
- Person & relation
Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Kung Saga DV

I våra lokaler har vi rum för skapande, rörelse, dans, en musikstudio, datorrum samt rum för upplevelse och vila. Vi har fyra toaletter, kök och mötesrum. Granne med enheten finns mataffär, restauranger samt Telefonplans tunnelbanestation.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik